European Media Partner

Er økologiske produkter sunnere enn «vanlig» mat?

Økologiske gulrøtter eller «vanlige» gulrøtter – det er ett av mange valg vi må ta når vi går i matvarebutikken. Men hva er egentlig økologisk mat og økologisk landbruk? Er økologiske produkter bedre, og er de dyrere?

Det er umulig å svare et generelt ja eller nei på spørsmålet om økologisk mat er bedre eller sunnere enn annen mat ut fra den forskningen som fins i dag. 

Økologisk mat er framstilt med bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel - uten kjemisk-syntetiske plantevernmidler. Økologiske produkter er uten kunstige aroma- og fargestoffer, og det er strenge restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. All bruk av genmodifiserte produkter er forbudt.

Alle økologiske produkter skal merkes med hvem som har kontrollert at de er framstilt i henhold til reglene for økologisk produksjon.  I Norge må virksomheter som produserer, tilbereder, lagrer eller importerer økologiske matvarer ha en godkjenning fra Debio. Godkjente matvarer bærer Debios Ø-merke i markedsføring og profilering av produktene. Varer som er produsert i EU, vil være merket med EU-logoen for økologiske produkter.

Regjeringen satte som mål at 15 prosent av all matproduksjon og -forbruk i Norge skal være økologisk innen 2020. I dag utgjør økologisk bare rundt fem prosent av jordbruksarealet i Norge og anslagsvis tre prosent av matproduksjonen målt i volum. Det betyr at vi står foran store omlegginger – både hos produsenter og hos oss forbrukere.

Økologisk mat er uten matsminke, uten syntetiske tilsetningsstoffer og fri for rester av sprøytemidler – men er den sunnere?

For noen år siden la Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fram en rapport om forskjellene på økologisk og konvensjonell mat på oppdrag fra Mattilsynet. VKM slår fast at både økologisk og konvensjonell mat er trygg å spise. Om det drives økologisk eller konvensjonelt landbruk ser ikke ut til å bety noe for innholdet av tungmetaller eller andre miljøgifter i mat. Videre ser det ut til at økologisk og konvensjonell mat har lik risiko for å kunne inneholde sykdomsframkallende bakterier som E. coli og Salmonella.

Rapporten avdekker at det er behov for mer kunnskap om helseeffekten av å spise økologisk mat sammenliknet med konvensjonell mat.
Basert på forskningen som finnes i dag, mener VKM det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. Det er indikasjoner på at økologisk mat kan ha positiv helseeffekt på blant annet immunforsvaret, men VKM viser til at funnene er for få og for sprikende til at de kan trekke noen konklusjon.

Det er flere grunner til at økologisk mat ofte koster mer enn konvensjonelt produsert mat. En grunn er at økologisk landbruk gir litt mindre produksjon pr dyr og arealenhet. Det krever også mer arbeid enn konvensjonell produksjon. Derfor må en produsent ha litt høyere pris for sine varer.

En annen viktig faktor er at det fortsatt selges lite økologisk mat i forhold til det totale salget av mat, skriver Matmerk på sine websider. Omsetningen av økologiske produkter utgjør ca. 1,2 prosent. Dette betyr at transport- og omsetningskostnadene blir høyere enn for andre produkter. Liten omsetning gir ofte mer svinn. Det kan i sin tur føre til at butikkene krever større marginer og dermed høyere priser for økologisk mat. Høyere pris gir også et relativt høyere momspåslag på økologiske produkter.

Om økologiske varer er verd merkostnaden – det må hver enkelt forbruker avgjøre selv.

Hvor bærekraftig er økologisk mat? Det er et spørsmål forskerne ikke blir enige om, skriver forskning.no på sine nettsider.
Arne Grønlund, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), synes den romantiske fremstillingen av økologisk matproduksjon som noe naturlig, blir feil. Han mener at forbrukeren får et falskt inntrykk. Produksjonen framstår som naturlig, og det virker positivt for forbrukeren. Men det forbrukeren ikke vet, er at landbruk på ingen måte er naturlig. Mat produsert gjennom jordbruk er ikke produsert på naturens premisser, uansett om det er økologisk eller konvensjonelt, skriver forskning.no.

Sissel Hansen, seniorforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), forklarer til forskning.no at det er ønskelig at det økologiske landbruket skal fungere som en spydspiss for miljøvennlig og bærekraftig landbruk i Norge. Forskeren mener at økologisk landbruk bidrar til et bærekraftig samfunn, men påpeker at det er en rekke forutsetninger som må oppfylles for at økologisk mat skal være en del av løsningen for et bærekraftig samfunn.

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles