European Media Partner
Enova støtter energiledelse ØKONOMI

Enova støtter energiledelse

Enova gir virksomheter inntil 1 million kroner for å kartlegge hvordan de kan kutte energikostnadene.

Først av alt, hva i all verden er energiledelse?
Energiledelse handler om å få en komplett oversikt over energibruken i din transportbedrift og en prioritert liste over gode energitiltak som vil optimalisere energikostnadene og øke konkurransekraften.

Hva konkret kan man søke om støtte til?
Støtteprogrammet for energiledelse dekker hele eller deler av kostnadene knyttet til å kartlegge energibruken i transportbedrifter. Etablering av energiledelse handler om kartlegging, analyser og studier av eksisterende energibruk, og skal ende med konkrete tiltakslister, systematisk oppfølging og kontinuerlig forbedring.

Hvor mye kan man få i støtte?
Bedrifter som er kvalifiserte kan motta inntil 1 million kroner i støtte til energiledelse.

Hvem kan søke om støtte?
Energiledelsesprogrammet er delt inn i to nivåer – Forenklet eller ambisiøst. En bedrift kan motta støtte dersom den er en norsk virksomhet innen transportsektoren og bruker minst 1 GWh energi per år.

Hvor finner man mer informasjon om dette programmet?
For ytterligere informasjon om programmet, gå til enova.no.

Enova støtter energiledelse

Share this article

Journalist

Related articles