European Media Partner

Enklere kali­brering av moment­utstyr

Alle momentnøkler må kalibreres. De fleste ønsker å kalibrere momentverktøyet en gang årlig, mens andre kalibrer oftere eller sjeldnere. Uansett: Momentverktøy må kalibreres for at bolter og muttere skal trekkes til 100 prosent riktig.

– Nå er det kommet en ny kalibreringsnorm – DIN EN ISO 6789:2017, forklarer daglig leder hos Oulie-Hansen AS Ragnvald Oulie-Hansen. Kalibrering etter den nye normen er kompleks og arbeidskrevende. Det vil ta mye lenger tid enn tidligere å kalibrere en momentnøkkel, men vi har utstyr der mye av jobben blir gjort maskinelt - Stahlwille Torkmaster Perfekt Control.

Momentnøkler er i bruk i praktisk talt alle sammenhenger der bolter og muttere skal trekkes til med riktig kraft.

– Vi selger momentnøkler hver eneste dag, sier Oulie-Hansen. – Kravene til å trekke til skruer men moment blir strengere hvert eneste år. Derfor er det viktig å ha momentverktøy som er riktig kalibrert. Vårt utstyr gjør jobben raskere, og møter aller kravene i den nye kalibreringsnormen.

Kalibreringsutstyret er datastyrt og målerverdiene presenteres både numerisk og som grafer. Kalibreringssertifikat kan skrives ut direkte som en pdf-fil. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles