European Media Partner
Hans Petter Stub, daglig leder og «head of employer branding» i Whydentify SAMFUNN

Kunsten er å finne det riktige mennesket

I et høyutviklet kunnskapssamfunn som det norske er det tøff kamp om talentene. Om du er så heldig at du får søkere overhodet, er det på ingen måte gitt at noen av dem er kvalifiserte. For å vekke den rette kandidatens interesse må du «selge» deg selv og jobben. Dette kalles employer branding. Vi har snakket med en av de beste på feltet.

I dag tør jeg påstå at den vanskeligste tilgjengelige - og dermed mest kritiske - innsatsfaktoren for norske virksomheter er å få tak i de riktige menneskene.

Mange norske virksomheter og organisasjoner har stort potensial, men sliter med å nå det. Hvilke innsatsfaktorer skal til for å bli en suksess i en stadig mer konkurranseutsatt virkelighet. Er det kapital det skorter på? Neppe, med dagens rentenivå er det å låne penger nærmest gratis. Kan det være smartere reklame i riktigere kanaler? Antageligvis ikke det heller. God, målrettet annonsering har mer eller mindre blitt standardisert gjennom lett tilgjengelige, digitale kanaler. Teknologi, råvarer eller lokalisering kanskje? Ja, muligens, for gitte bransjer kan disse faktorene være kriterier for å lykkes, men det er et helt annet felt som blinker seg ut for alle; nemlig talent.

– I dag tør jeg påstå at den vanskeligste tilgjengelige - og dermed mest kritiske - innsatsfaktoren for norske virksomheter er å få tak i de riktige menneskene. På grunn av etterkrigsårenes store årskull i forhold til åtti- og nittiårenes tilsvarende små, er det færre mennesker til å erstatte de som går ut av arbeidslivet. Dette kunne ha vært kjempebra for den yngre garde samlet sett, problemet er imidlertid at svært mange av dem har blitt tutet ørene fulle av «at de kan følge hjertet» i yrkesvalget. Med den følge at alt for mange har studert moderne dans, filmmusikk og en rekke andre fag og yrker som verken det private næringsliv eller offentlig sektor har det grann bruk for. Vi blir færre og færre som faktisk har studert noe samfunnet etterspør, sier Hans Petter Stub, daglig leder og «head of employer branding» i Whydentify, Norges ledende byrå innen employer branding og stillingskommunikasjon. Stub har blant annet jobbet for kunder som Equinor, IKEA, DNB, BMW, McDonald’s og Statens vegvesen.  

Av den grunn er det ifølge Stub en konstant mangel på dyktige Hans Petter Stub, daglig leder og «head of employer branding» i Whydentify, Norges ledende byrå innen employer branding og stillingskommunikasjon. og hvilke kan avhenge litt av konjunkturer og geografi. Det er for eksempel en skrikende mangel på fastleger i mange kommuner, mens nyutdannede medisinere går arbeidsledige i hovedstaden. Ingeniører er en annen yrkesgruppe det atter har blitt vanskelig å rekruttere, men etter oljeprisfallet var det et markant overskudd. Slik vil det fortsette, men det understreker allikevel Stubs poeng. Mennesker er viktige, men det handler alltid om å skaffe seg de riktige.

– Det er en kamp om talentene. Ikke bare er de få, det er også mange arbeidsgivere som ønsker å slå kloa i dem. At det er slik, fører til at de best kvalifiserte kandidatene kan velge og vrake. Du må med andre ord gjøre deg selv attraktiv. Du må ha noe mer enn bare jobben i seg selv, noe troverdig. Dem du vil tiltrekke deg må oppleve dette som et faktisk fortrinn. Du kan ikke si at «vi er sykt innovative» og få mange søkere på det, og så viser det seg at den siste innovasjonen er en espressomaskin. Da vil de slutte med en gang. Nei, man må være: 1: Attraktiv 2: Unik. 3: Troverdig. Når man har funnet noe som svarer til disse tre punktene, nærmer man seg kjernen av det man kan være og hvilken posisjon man kan innta som arbeidsgiver, sier Stub.

Når man så har funnet sitt unike fortrinn, må dette kommuniseres for å nå målgruppen. Ikke veldig ulikt det å markedsføre et produkt. Det er hundre forskjellige joggesko på markedet, hvorfor velge akkurat dine?

– Det er her historien - budskapet - blir viktig. Den aller flinkeste på dette har de siste syv, åtte årene vært Forsvaret. Da de startet sin employer branding-kampanje hadde så og si ingen et fordelaktig bilde av dem som arbeidsplass. Folk forbant Forsvaret med Afganistan, krig, nedbemanning og dårlige lønninger. Så fortalte de historier som snudde alt på hodet. Historier som virkelig spiller på følelser og som er ekskluderende; «vi er ikke for alle, men for noen er vi alt.» Det er Forsvaret som tar vare på arven, friheten og beskytter Norge. Det som er bra med denne kampanjen er at de ikke et eneste sted avslører at dette faktisk er stillingsannonser. De forteller ikke med et eneste ord hva du skal gjøre for å søke. Nevner heller ikke at det er gratis utdanning, sier Stub.

Stub er av den oppfatning at dersom ingen hater deg så er det heller ingen som vil elske deg. Dette har Forsvaret forstått. De er spisse, ekskluderende og erkjenner at de fleste verken orker eller har evne til å gjøre plikttjeneste på Andøya. Men for de som virkelig vil, treffer budskapet midt i hjertet.

– Hvis ingen kan si «nei, dette er ikke noe for meg, » er det heller ingen som kan si; «ja, dette vil jeg bruke livet mitt på.» Det er likegyldigheten som er fienden. Om budskapet ikke får hjertet til å banke, går aktuelle kandidater videre til noe som vekker engasjement. De tenker at det er sikker helt ålreit å jobbe der, men det får ikke hjertet mitt til å banke. Akkurat dette er et utrolig viktig poeng. Et poeng svært få innen HR tør å innse. For å få den éne riktige kandidaten er man nødt til å skyve noen vekk. Det er derfor de aller fleste HR-folk er så inderlig fornøyde med å få tre tusen søkere. Sikkert hyggelig det, men det de glemmer er at de bare har én stilling å «selge.» Nøkkelen til å rekruttere sanne talenter ligger i å nå de to, tre personene som virkelig vil jobbe for deg, avslutter Stub.

Fakta

Hva er Employer branding?

Employer branding er en fellesbetegnelse på aktiviteter en virksomhet gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass, og kan brukes ovenfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere.

God employer branding gir bedriften et godt omdømme og styrker konkurransekraften i kampen om den mest attraktive arbeidskraften 

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles