European Media Partner
Med VR kan man vise sluttresultatet av store oppgraderingsprosjekter, noe som gir svært god forståelse av omfanget. SAMFUNN

Digitalisering av prosjekter gir gevinst


Det er store gevinster ved bruk av ny teknologi som 3D og VR i oppgraderingsprosjekt. Færre forsinkelser og færre feil gir bedre fremdrift.

Gevinsten med å bruke digitale modeller er at alle sitter med samme forståelse av prosjektet

Den én kilometer lange Thorvald Meyers gate er hovedgaten i Bydel Grünerløkka i Oslo. Den skal nå oppgraderes, med ferdigstillelse i 2020. Hensikten er å prioritere trikk og fotgjengere. Gaten stenges for gjennomfartstrafikk og parkering.

Med svært mange berørte parter som næringsliv og beboere, har det hele veien vært tett dialog mellom Bymiljøetaten og de prosjektet påvirker.
– I Thorvald Meyers gate, hvor veldig mange blir påvirket, er det viktig å involvere, dele kunnskap og skape forståelse for prosjektet gjennom visualisering av sluttresultatet, sier Katarina Young, assisterende prosjektleder i Bymiljøetaten.

Norconsult er rådgiver i prosjektet, og bruker BIM, en stedsnøyaktig 3D-modell som inneholder tekniske beskrivelser, mengder og fremdriftsinformasjon. Norconsult har utviklet en VR-modell som gir brukere mulighet til å se hvordan gaten kommer til å se ut fra forskjellige perspektiver.
– I Thorvald Meyers gate prosjekterte vi som alltid i 3D, i tillegg til en VR-modell. Da kan vi visualisere fra perspektivet til gående eller trikkefører, og illustrere sluttresultatet på en svært effektiv og tilgjengelig måte, sier Alison Lem, Rådgiver Lightrail og Kollektivtrafikk, divisjon Plan og samferdsel i Norconsult.

– Oppgradering av Thorvald Meyers gate berører mange,
og vi ønsker å nå ut til så mange som mulig med relevant informasjon via forskjellige kanaler. Ved bruk av VR kan
vi vise sluttresultatet, noe vi tror vil gi mindre usikkerhet og skape en felles forståelse, forteller Young i Bymiljøetaten.

I andre prosjekter Norconsult er involvert i, ser de at VR-modeller er et svært effektivt verktøy som en del av medvirkningsprosesser. Da kan man på en lett tilgjengelig måte illustrere mulige løsninger, vise hvordan området vil
se ut under gjennomføring og visualisere det endelige resultatet.
– De som berøres av et byggeprosjekt er ofte bekymret for hvordan det vil påvirke dem. Gjennom bruk av VR-modeller kan de se både forløpet og resultatet, noe som skaper forståelse og gir trygghet, forteller Lem i Norconsult. 
Alison Lem (t.v.) og Katrine Opdahl Sousa (t.h.)

Ved å benytte 3D BIM- og VR-modeller i prosjekteringsfasen gir det betydelig mindre sannsynlighet for forsinkelser og feil. Modellene både engasjerer og sikrer at viktig informasjon er lett tilgjengelig for alle i prosjektet.
– Når vi bygger nøyaktige digitale modeller kan vi beregne kostnader mer presist, samt effektivt utforske alternative løsninger. Kundene våre kan ta godt informerte beslutninger og det blir mindre omprosjektering, sier Katrine Opdahl Sousa, BIM-/VDC-rådgiver i Norconsult.

– Gevinsten med å bruke digitale modeller er at alle sitter med samme forståelse av prosjektet. Entreprenøren forstår hva som skal bygges og de forskjellige fagområdene forstår hverandres utfordringer, ganske enkelt fordi man ser alt i én sammenstilt modell. Det gir gode løsninger, god fremdrift og færre byggefeil, avslutter Sousa i Norconsult. 

Share this article

Journalist

Helge B. Rutgersen

Related articles