European Media Partner

Digital løsning for krav om personvern – GDPR

Tudu AS har tidligere lansert en løsning for digital internkontroll for næringslivet. Nå har selskapet utviklet en løsning for å handtere de nye personvernkravene, GDPR, som blir gjeldende fra mai 2018. Den nye løsningen for personvern passer sammen med eksisterende modul og internkontroll.

– Den nye personvernloven gjelder alle som skal handtere personinformasjon, forklarer daglig leder i Tudu AS Ole Wormdal. – Det vil i praksis si nesten alle norske bedrifter. Den nye loven styrker folks rettigheter. Bedriftene må ha risikoanalyse som beskriver hvordan de handterer alle mulige opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson – det gjelder alt fra kontrakter med ansatte til opplysninger om kunder og leverandører. Lovverket skal sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie på grunn av dårlige rutiner. Det stilles også strenge krav til samtykke før bedrifter eller andre publiserer navn, bilder eller andre personopplysninger.

Den nye løsningen fra Tudu forenkler arbeidet. Bedriftene finner all nødvendig informasjon og verktøy for å handtere nye rutiner i programmet. Systemet gjør at virksomhetene kan operere innenfor loven på en enkel og rimelig måte. Applikasjonen er tilpasset alle flater fra mobil til fullskjerm, og Tudu går også gjennom risikoanalysen sammen med bedriftene, og lager rutiner og erklæringer spesialtilpasset for bedriften. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles