European Media Partner
Digital kompetanse – Den har du allerede i din bedrift INDUSTRIEN

Digital kompetanse – Den har du allerede i din bedrift

Vi kan diskutere om digitaliseringen innebærer revolusjon eller evolusjon, om utviklingen vil snu opp ned på alle arbeidsplasser eller bare noen få.

Jeg tror at de fleste vil unngå de store omveltningene. Ikke alt kan digitaliseres, ikke alt vil lønne seg og mange av de vyene vi hører om vil aldri bli realisert. Det betyr likevel ikke at en kan ta det med ro. IT-teknologien er generell og kan anvendes på mange områder. Da kan en ikke overlate til konkurrentene å lage de gode løsningene.

Skal vi møte utfordringene trenger vi utviklerkompetanse. Det som er bra er at en i stor grad kan utnytte egne ansatte. Nei, vi skal ikke sende alle på programmeringskurs. Det vi trenger er ansatte som kan tenke abstrakt, som ikke er opphengt at ”vi har alltid gjort det på denne måten”. Disse ansatte kan vi finne på alle nivåer i bedriften. Felles for dem er at de har en overordnet syn på den jobben de gjør.

Min erfaring fra mange prosjekter er at vi finner slike ansatte i alle bedrifter. Selvfølgelig må en også ha noen med IT-kompetanse i prosjektgruppen. Min jobb har vært å fortelle hva som er mulig og ikke mulig. Men IT eksperten er hjelpeløs uten å ha de ansatte med på laget. Det er de som kjenner bedriften og som kan identifisere problemområdene. Herfra finner vi nesten alltid kreative løsninger som kan gi dramatiske innsparinger.

Gjennom slike prosjekter har vi halvert kostnadene til sentrale prosesser i et støperi som lager propellblad. Manuelle prosesser er automatisert gjennom å bruke smarte algoritmer. I en fabrikk som lager møbler til skip i mange varianter har vi redusert antall artikkelbeskrivelser fra 40 000 til 40. Det har vi fått til ved å tenke nytt omkring hvordan møblene skal beskrives.

Det som er interessant er at vi i ettertid ikke vet hvem som først kom på de gode løsningene – det kan være operatøren, formannen, avdelingslederen eller IT-konsulenten. Svaret er nok at vi har kommet fram til disse i felleskap. Men, som vi ser, digital kompetanse er langt mer enn programmering. 

Kai A. Olsen

Professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen, og Høgskolen i Oslo og Akershus


Digital kompetanse – Den har du allerede i din bedrift

Share this article

Journalist

Kai A. Olsen

Related articles