European Media Partner
CEO Axel Bentsen i «Urban Infrastructure Partner Group» SAMFUNN

Vi har lyktes med å integrere bysykkelen som en del av kollektivtilbudet.

Dette sier gründer og CEO Axel Bentsen i «Urban Infrastructure Partner Group» som har maktet å få opp antall turer tatt på en bysykkel fra 900 000 i 2015, da Oslo Bysykkel var drevet av Clear Channel, til nærmere 3 millioner i år. Til sammenligning kjører Oslos samlede taxinæring cirka 9 millioner turer i løpet av hele året. Eventyret har imidlertid så vidt begynt, skal vi tro Bentsen.

”Vi kan ikke vente på at infrastrukturen bygges ut. Vi må sykle nå.”

– I sommer har vi fått mye negativ oppmerksomhet rundt at vi ikke helt klarer å møte veksten. Sannheten er imidlertid den at vi driver et av verdens mest effektive bysykkel-anlegg. Med et vanvittig snitt på åtte turer per sykkel daglig. Videre utbygging må helt sikkert til, men først må vi optimalisere driften av det vi allerede har, sier Bentsen.

For å forklare suksessen trekker Bentsen fram samarbeidet med #Ruter og hvordan bysykkelen har blitt en stadig mer integrert del av kollektivtilbudet i hovedstaden. For #Ruter sin del forteller gründeren at det handler om å få folk til å ta i bruk det mest hensiktsmessige transportmidlet i forhold til etappen som skal tilbakelegges. Når bussene ankommer sentrum er de gjerne stappfulle. Spesielt i rushtiden. Og på veiene innenfor Ring 1 er det ikke plass til flere busser. De som velger å reise kollektivt to stopp i sentrumskjernen kunne med fordel satt seg på en bysykkel. Eller rett og slett gått.
– Vi har en felles misjon når det kommer til å få folk over på det riktige transportmidlet i sentrum. Det jobbes derfor målrettet for å få folk over på bysykkel. Allerede kan du via #Ruters reise-app se ved hvilke stopp det er ledige sykler. Vi jobber også med å komme inn på sanntidsskjermene i bussene, slik at du sammen med neste stopp kan se hvor du er overgang til sykkel og om det er noen ledig. Smidig, raskt og enkelt. Det dreier seg ikke lenger om å grabbe til seg kunder. Alt hendler om å levere et godt tilbud. Uansett transportmiddel, sier Bentsen.

I vår slo Trygg Trafikk alarm. De mente at hjelmbruken var elendig blant brukerne av bysykkel-tilbudet. Sett med Bentsens øyne var utspillet en total skivebom.
– Å sykle rolig rundt i byen, er noe helt annet enn å ligge med kondomdress i trettifem på landeveien. All statistikk viser da også at det omtrent ikke er skader knyttet til bruk av bysykkel. Glo balt sett. For halvannet år siden kom det første dødsfallet på en bysykkel i Nord-Amerika. Noen sinne. Det har ikke vært dødsfall siden. Og da snakker vi mange, mange millioner turer. Du gjør rett og slett ikke de villeste stuntene på en bysykkel. For individet som går i bakken er det selvfølgelig tryggere å ha på seg en hjelm, men et hjelmpåbud ville gjort at sykkelandelen hadde sunket, uten at det veier nevneverdig positivt opp på skade-statistikken, sier Bentsen.

Av samme grunn krever heller ikke bysykkelen noe stort og kostbart løft når det kommer til infrastruktur. Man sykler på en annen måte. For det første er det i all hovedsak snakk om korter turer. Snittlengden ligger rett under 2,5 kilometer. Syklinger er ytterst urban. Ofte med et bestemt mål for øye. Om turen er innom fortau, vei og gangsti på vei til endepunktet, er ikke så nøye.
– Vi kan ikke vente på at infrastrukturen bygges ut. Vi må sykle nå. Det vi ser i byene der sykkelandelen går drastisk opp, er at det blir en «trygghet i mengde.» Sammen blir vi synlige. Denne kulturen er i ferd med å etablerer seg i Oslo også. Sett med mine øyne er det for mye snakk om infrastruktur og for lite om sykkelkultur. Det viktige er å fremme faktorer som gjør at folk faktisk kommer seg på sykkel. Dette ble veldig tydelig da vi tidligere i år etablerte oss i Bergen. En by hvor det på grunn av topografien omtrent ikke sykles. Der har bysykkel allikevel blitt en suksess. Fordi det er lettvint og verken krever noen vesentlig investering eller tiltak. På mange måter har vi introdusert transport-sykling i Bergen gjennom et effektivt lavterskeltilbud, uten noen form for infrastruktur-løft, sier Bentsen.

Allerede til vinteren håper Bentsen å få stablet på bena et pilotprosjekt for vintersykling. Hvor mange som får delta og på hvilke strekk det vil være aktuelt, er fortsatt litt i det blå.
– I samspill med kommunen vil vi prøve å finne aktuelle stasjoner og strekk der kommunen har spesielt fokus på rydding av sykkelveier. Tesen er at den vinteren vi har lagt bak oss neppe blir normalen. Så hvis vi ser bort fra slike ekstremvintre, er det stort sett greit å sykle innenfor Ring 1 året rundt. Å få til dette er viktig for oss. Dersom vi skal inngå som en viktig del av hovedstadens kollektivtilbud, kan vi ikke forbli et go´værs-fenomen, avslutter Bentsen.

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles