European Media Partner
Rune Stene, daglig leder i Powerhouse SAMFUNN

Bygger landets mest energieffektive bygninger

Stadig flere bygninger produserer nok energi til egen drift, såkalte Powerhouse. Nå bygger Powerhouse-samarbeidet flere slike, som genererer mer energi enn de trenger selv.

“Det er flere utfordringer med solenergi i Norge. Primært handler det om store variasjoner i sollys gjennom året.”

– Et Powerhouse produserer mer energi enn det som brukes av bygning gjennom hele dets livsløp. Dette inkluderer energien som går til materialer, byggefasen, driftsfasen og til slutt rivningen, sier Rune Stene, daglig leder i Powerhouse.

Powerhouse er et samarbeid mellom eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, arkitektkontoret Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO og rådgivningselskapet Asplan Viak.

Nå planlegges flere nye bygninger som i teorien kan kategoriseres som mindre kraftverk.
– Vi tar utgangspunkt i minimumskravene til et passivhus og designer i tillegg byggene for solenergi og varmepumper. Vi bruker forskjellige løsninger som dekker energihovet til driften. På Powerhouse Brattørkaia i Trondheim bruker vi sjøvarmepumpe og på de andre prosjektene borrer vi etter grunnvarme, sier han.

– Geotermisk energi til varme og kjøling og elektrisk energi fra solcellene er isolert sett tradisjonelle løsninger. I et Powerhouse kobles dette sammen på en effektiv og optimal måte. Vi har foreløpig mest driftserfaringer fra Kjørbo i Sandvika og ser at verdiene som er forutsatt i designfasen stemmer for både forbruk og produksjon, sier Stene.


Siden bygningene i perioder produserer mer energi enn eget forbruk kan overskuddsenergien brukes i nærmiljøet.
– Siden bygningene blir klassifisert som kraftverk og krever konsesjon er det ikke lønnsomt å sende strømmen direkte ut på nettet. Lovverket ikke er oppdatert på energiutveksling fra bygg som produsere energi, så vi ønsker å bruke overskuddsstrømmen lokalt, sier han.

– I Sandvika brukes energien til å drifte en Uno-X hydrogenstasjon. I Trondheim ser vi på overføring til ladestasjoner for elektriske bybusser og el-sykler. Vi ønsker å holde strømmen lokalt og bruke den så nært som mulig, sier Stene.


Nå ser organisasjonen på hvordan et Powerhouse kan inngå et i et nullutslippsnabolag.

– Vi ser at fremtidens bygninger vil ha et samvirke og energiutveksling med nabobygninger. Sammen med partnere i forskningssentret Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities og Enova ser vi på hvordan vi kan tilrettelegge for effektiv utveksling av energi på tvers av bygninger, sier han.

Powerhouse-samarbeidet leter hele tiden etter bedre løsninger og tilpasser teknologi og konsepter til norske forhold.
– Det er flere utfordringer med solenergi i Norge. Primært handler det om store variasjoner i sollys gjennom året. På bygget i Drøbak og i Trondheim har vi derfor orientert taket med optimal solvinkel. Siden solpanelene ikke krever direkte sollys operer de også fint i vanlig dagslys, sier Stene.

– I tillegg kommer utfordringen med snø på panelene. Vi løser dette med vinkling på solpanelene som gjør at snøen enklere sklir av. Videre finnes det løsninger med varmekabler som smelter snøen av solpanelene, sier han. – På den andre siden er solcellene mer effektive i kaldt klima, noe som bidrar til å øke produksjonen.


Stene forteller at organisasjonen hele tiden ser på hvordan de kan skape nye diskusjoner om fremtidens bygg.

– Vi samarbeider også med materialleverandører innen betong, stål og treindustrien for å kartlegge potensiale for redusert energiforbruk og klimagassutslipp. Sammen skal vi påvirke industrien og markedet utover de enkelte prosjektene. Disse prosjektene er fyrtårn i omstillingen av byggenæringen, avslutter Stene. 

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles