European Media Partner

Bygger industrielt økosystem for smarte materialer

Sandvik Materials Technology utvikler og produserer rustfritt stål, legeringer, titan og andre avanserte materialer. Selskapets har nå begynt med en omfattende modernisering av produksjonsprosessene for å tilrettelegge for en mer sikker og effektiv produksjon.

– Vi jobber med industrielle materialer og legeringer tilpasset blant annet kjernekraftverk og olje- og gassinstallasjoner. Av produkter leverer vi ulike typer avanserte rør, band og thermo-resistente materialer. Nå jobber vi med å gjøre produktene smartere, sier Lars Ederström, Innovation and Branding Manager ved Sandvik Materials Technology Office i Sandviken.

Ederström mener den pågående digitaliseringen av industrien påvirker alle ledd i en global verdikjede.

– Aktører innen kjernekraft, og bil- og flyproduksjon krever stadig bedre og mer produksjonsdata om produktene vi leverer. Kundene våre vil vite nøyaktig hvilken behandling det enkelte produkt har gjennomgått og stiller strenge krav til sporbarhet. Dette er ikke bare en utfordring for oss, men for hele industrien, sier han.

Selskapet ønsker å utvikle bedre teknologi for å kunne spore produkter gjennom hele dets livssyklus.

– Vi har forskningsprosjekter sammen med andre stålprodusenter som ser på hvordan man kan koble produkter og digital informasjon sammen. På denne måten kan vi i alltid sørge for at riktig informasjon er tilgjengelig. Dette er informasjon forbundet med produksjonsprosesser, holdbarhet, klimaavtrykk og mye annet, sier han.

– Vi ser også muligheter for at kundene kan bruke parametere på materialene for å optimalisere egne produksjonsprosesser. Det handler om hvordan forskjellige prosesser kan forbedres gjennom informasjonsdeling, sier han.

Sandvik jobber med digitalisering på flere nivåer, både internt og mot andre industrielle aktører.

– Digitaliseringen handler om å jobbe i et økosystem. Vi leverer produkter som inngår i varmevekslere, kjernekraftverk eller andre industrielle systemer. Sammen med kundene ser vi på hvordan produktene og applikasjonsområdene kan bli mer effektive med digitale verktøy og tilkoblinger, sier han.

– Med sensorer som gir status på trykk, temperatur, vibrasjon og andre parametere kan vi blant annet øke sikkerheten i industrielle anlegg. Vi kan også øke levetiden på produktene og sørge for mer effektivt vedlikehold for unngå nedetid på anleggene. Det handler om energieffektivitet og økonomien i industrielle økosystemer, sier han.

Selskapet samarbeider både med kunder og andre produsenter for å dele informasjon om hvordan produktene kan optimaliseres.

– Dette er første generasjon av industrielle produkter av denne typen. Vi jobber sammen med kundene for å kartlegge hvilke sensorer som kan være relevante. Det som skiller digital løsninger fra andre produkter er at man må jobbe i partnerskap for å skape merverdi. Vi lager produkter som kommuniserer inne i applikasjonen hos kundene, som igjen kan ha andre kunder. Dette er et økosystem som skaper mange spennende muligheter, sier han.

Ederström mener smarte produkter vil gi konkurransefortrinn i et globalt marked.

– Vi opplever større konkurranse fra Asia og ser på dette som en stor mulighet for øke konkurransekraften til europeiske selskaper. Sporing og optimalisering av produktene er et konkurransefortrinn på det internasjonale markedet. Dette gjelder spesielt nisjer med fokus på sikkerhet og energieffektivitet. Innen slike bruksområder vil vi se store fremskritt i årene som kommer, sier han.

Fakta

Selskapet satser også på digitalisering i deres to andre forretningsområder. Sandvik Machining Solutions ser på hvordan sensorer kan integreres produksjonsutstyr og Sandvik Mining and Rock Technology ser på fjernstyring, overvåkning og optimalisering av gruvedrift.

Sandvik Materials Technology utvikler og produserer rustfritt stål, legeringer, titan og andre avanserte materialer. Selskapets har nå begynt med en omfattende modernisering av produksjonsprosessene for å tilrettelegge for en mer sikker og effektiv produksjon.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles