European Media Partner
Avtar Jasser CEO i CatalystOne SAMFUNN

Bygger effektive organisasjoner med HR-teknologi


De ansatte er ofte den mest verdifulle ressursen i en moderne bedrift. Nå bruker stadig flere selskaper avanserte HR-systemer for å optimalisere driften. Teknologien skaper både store muligheter, men også mange utfordringer.

”Digitalisering av grunnleggende prosesser innen HR vil skape en rekke nye muligheter.”

Norske CatalystOne, danske Innomate og svenske HRM Software er aktører som tilbyr ulike HR-løsninger. Vi slo an en prat med CEO i CatalystOne, Avtar Jasser.
– Effektiviseringspotensialet i norsk næringsliv er stort som følge av digitalisering av HR-prosesser. Vi opplever fortsatt at flertallet av norske virksomheter arbeider tungvint med ansattdata. Data tastes inn manuelt og det brukes store ressurser på vedlikehold. Dette medfører unødige kostander, dårlig datakvalitet og økt risiko for urettmessig tilgang til virksomhetens forretningssystemer. Mange tidligere ansatte har fortsatt adgang til bedriftens IT-systemer fordi koblingen mellom avsluttet arbeidsforhold og tilgangsstyring er mangelfull, sier Avtar Jasser.

CatalystOne leverer skyløsninger innen Human Capital Management, inkl. Core HR, Continuous Performance, Competence & Learning, Talent & Succession, Organisation & Culture og Recruitment. Jasser forteller at den største trenden innen HR-teknologi er knyttet innsamling og kontroll av grunnleggende data om ansatte, såkalt ansattdata eller HR-masterdata.
– I dag er ofte ansattdata av dårlig kvalitet og spredt over flere systemer. Dårlig datakvalitet og -kontroll blir derfor et risikoelement for bedrifter. Dette er blant annet drevet av et økt fokus på å forbedre Identity-Management, som omhandler å holde styr på hvem som har tilgang på hva, sier han.

Han mener den nye EU-lovgivning om personvern (GDPR) har vekket investeringslysten for å sikre bedre kontroll på persondata.
– Selv om tilsvarende lovgivning har eksistert i mange år, har det høye bøtenivået under GDPR lagt større press på næringslivet. Noen ser det som unødig økning av kostnadene. Et mer konstruktivt tankesett er å se det som en nødvendig investering for å effektivisere arbeidsprosesser og redusere risiko for dårlig datakvalitet og mangelfull dataflyt mellom de ulike systemene, sier han.

Han mener HR-funksjonen allerede er kommet langt i bruk av skytjenester og at sikkerhetsfokuset er viktig.
– Vi ser at teknologien blir billigere, enklere å implementere og lettere å bruke. Moderne strategi innen HR-teknologi baserer seg i dag på en bred skybasert plattform som både håndterer grunnleggende ansattdata og støtter de vanligste HR-prosessene. I tillegg dekker man spesifikke behov med smale best-of-breed løsninger på toppen av en slik plattform.

Dette gjør at det blir mye enklere å holde informasjon om ansatte oppdatert. I tillegg blir det enklere å etterleve GDPR da man får økt datasikkerhet. Sist men ikke minst, reduserer oppdaterte ansattdata faren for urettmessig tilgang til bedriftens forretningssystemer, sier han og tilføyer:
– Dette er teknologi som brukes av alle ansatte og ikke bare HR. Den må derfor være enkel å bruke og på nivå med det ansatte er vant til å bruke. Ved å tilby moderne teknologi til sine ansatte blir man ikke bare mer effektiv men også en mer attraktiv arbeidsgiver.

Jasser ser at HR-teknologi på en felles plattform med høy kvalitet åpner for helt nye muligheter.
– Store deler av arbeidslivet har fortsatt problemer med å holde oversikt på antall årsverk, særlig med organisasjoner på tvers av landegrenser. Moderne HR-teknologi gjør det enklere å hente ut slike rapporter, samt bedriftens kompetanse og sertifiseringer. Slik informasjon er svært viktig når det stilles krav til sertifisering, samt for vurdering av om man har rett kompetanse for fremtiden, sier han.

Han tror vi bare har sett begynnelsen på digitaliseringen av HR.
– Digitalisering av grunnleggende prosesser innen HR vil skape en rekke nye muligheter. Når man får strukturert opp HR-data kan man ta i bruk maskinlæring for å øke verdien på dataene. Vi ser også økende bruk av «chat-bots» på helpdesk hos HR. All denne teknologien kommer veldig raskt, så det store spørsmålet er om bedriftene er forberedt på å ta den i bruk. Mitt råd til norske ledere er å tenke som husbyggere. Bygg et solid fundament før du starter med vegger og tak, avslutter Jasser. 

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles