European Media Partner

10 prosent av kraftproduksjonen


Vindkraft har gått fra å være en nisje i den norske kraftproduksjonen til å bli en stor andel, sier Daniel Willoch i NORWEA.

“Så havvind utgjør den største, norske fornybare eksporten.”

– Vindkraft er jo i ferd med å bli mainstream i Norge. Vi er på vei mot 10 prosent av den totale norske strømproduksjonen, fortsetter han.

NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Organisasjonen arbeider også med bølge- og tidevannskraft.

Vindkraft er i vekst.

– Jeg tror mange er overrasket over at vindkraft med all utbyggingen som har startet, vil utgjøre ca. 10 prosent av kraftproduksjonen. I enkelte områder på Sørlandet kan du se fra vindpark til vindpark. I Europa er vindkraft målt i installert kapasitet den nest største kraftgeneratoren, bare slått av gass.

Foregår det en overføring av kompetanse fra olje til offshore vind?
– Det er en relevant problemstilling. Ikke minst fordi vindkraft på land i Norge har enkelte begrensninger. Havvind-satsinger har bruk for norsk offshorekompetanse, så på det feltet er det stort rom for å bygge norsk eksportindustri. Havvind har en dobbelteffekt. Ikke bare produseres ren kraft, havvind bidrar til omstilling i norsk industri fra olje og gass.

– Er kompetansen vi har på havbruk og oljevirksomhet relevant for kraftproduksjon?

– Norsk maritim industri og norske oljeselskaper er ekstremt gode på operasjoner på store havdyp. Man bygger svære ting ved verft på land, frakter det ut og forankrer utstyret der det skal stå. Et eksempel er at da Hywind - verdens første flytende vindturbin - skulle designes, var en av de store utfordringene hvordan en skulle unngå at hele turbinen vred seg. Da utviklet man et innovativt ankerdesign. Det er den type teknologi, engineering og designkompetanse som offshorevind har hentet fra offshorbransjen. Norsk teknologi er også langt fremme når det gjelder relevant teknologi for bunnfast vind. Norske selskaper er langt fremme på seismikk og planlegging. –Jeg er ikke noen ekspert på oljebransjen, men med utgangspunkt i det vi vet om havvind, er det tydelig at det er mange overføringspunkter mellom fagområdene.

Er norsk næringsliv kommet i gang med leveranser, eller er det framtidsmusikk?

– Vi er kommet godt i gang, sier Willoch. – Vi eksporterte for rundt fem milliarder kroner i 2017. Så havvind utgjør den største, norske fornybare eksporten. Og vi har sett for oss at det skal være mulig å tidoble den eksporten bare til Nordsjøen, som så å si utgjør hele verdensmarkedet for havvind.

Ikke i norsk farvann.

Det er lettest å sette opp bunnfaste installasjoner utenfor nordkysten av Danmark og Tyskland og enkelte steder utenfor kysten av Storbritannia. Utenfor vår kyst er det dypere og mer krevende.

Utenfor norskekysten står det masse turbiner, men ikke i norsk farvann. Statoils pilotpark Hywind ligger 25 km utenfor kysten av Skottland. I Norge har vi plass på land til å bygge vindkraft. Vi har også Europas beste vindressurser på land, og vi har en grunnbase med regulerbar vannkraft. Så foreløpig så har det ikke ligget til rette markedsmessig for å bygge vindkraft til havs i Norge. Men det kommer, og da er norsk offshorekompetanse viktig for å lykkes. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles