European Media Partner

– Det lønner seg å være seriøs

Offentlig sektor er blitt flinkere til å stille krav til byggebransjen. Strenge krav til leverandører bidrar positivt i arbeidet for at det skal lønne seg å være seriøs i byggebransjen.

“Useriøse bedrifter er en trussel mot fellesskapet.”

– Denne satsingen fører til at de etablerte firmaene får flere og flere oppdrag, sier direktør for Håndverkerforeningen i Trondheim og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) avdeling Trøndelag, Kristian Dahlberg Hauge. – Vi har klart å få oppdragsgivere til å forstå at de må ta bevisste, hvite valg når de velger håndverksaktører. Det merker våre medlemmer ved betydelig økt oppdragsmengde. Summen av et høyt aktivitetsnivå og bevisste innkjøpere merkes hos de seriøse og etablerte aktørene i bransjen.

EBA er en bransjeorganisasjon som representerer store og mellomstore entreprenører, mens Håndverkerforeningen representerer små og mellomstore håndverksbedrifter. Det er flere grunner til den høye aktiviteten, som er et nasjonalt fenomen. Gode tider for landet er viktig, men bransjen mener også at dette kommer av et bevisst arbeid med seriøsitet.

– På vegne av byggebransjen vil jeg si at det skjer veldig mye i Trøndelag for tiden. Det er høyt aktivitetsnivå, og det bygges mye nytt. Vi har mange private prosjekter, men også mange offentlige, sier Hauge.

– Useriøse bedrifter er en trussel mot fellesskapet, påpeker Hauge. De undergraver alt fra rekruttering til innbetaling av skatter og avgifter, og det er usedvanlig viktig at vi klarer å vinne denne kampen, både for samfunnet og de seriøse bedriftene. Derfor jobber vi knallhardt med dette hver eneste dag.

Direktøren forteller at utfordringen er større i privatmarkedet enn i offentlige byggeprosjekter. – Vi oppfordrer private oppdragsgivere til å være kritiske og gjøre undersøkelser før de velger håndverker. Det vil alle tjene på. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles