Weekly News

Vi må lære hele livet


sep 17, 2018 Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av nasjonalformuen. Det er derfor helt avgjørende for Norges fremtidige produksjons - og velferdsnivå at vi forvalter arbeidskraften riktig.

Nye idéer skal sikre Equinors framtid


sep 17, 2018 Omstillingen fra olje- og gassvirksomhet til å være et bredt energiselskap stiller nye krav til Equinor. Det gjelder også innen rekruttering. Ungdom med nye idéer og alternative måter å tenke på skal inn i selskapet for å sikre videre utvikling av den norske energigiganten.

Økt forbrukermakt med nye banktjenester


sep 17, 2018 Digitalisering og globalisering har ført til en bransjeglidning hvor lokalt monopol blir utfordret av internasjonale aktører. Nå utvikler norske banker nye tjenester og forretningsmodeller for å møte konkurransen fra Apple Pay og andre globale teknologikjemper.

Innovasjon krever evne til læring


sep 17, 2018 Innovasjon – det er det vi driver med i Google og i resten av næringslivet. Digital utvikling er i praksis innovasjon, og det er oppgaver som løses i fellesskap – uansett hvor vi jobber, sier Siri Børsum, leder for Digital Transformation i Google Norge.

– Vi trenger teknologene

sep 17, 2018 – Politikerne snakker om et grønnere samfunn. Digitalisering er stikkordet for utvikling innen nær sagt alle samfunnsområder. Og hvem skal sørge for at vi beveger oss i riktig tetning? spør studentleder Tobias Lynghaug i NITO retorisk. – Jo, det er teknologer og ingeniører.

Kunsten er å finne det riktige mennesket

sep 17, 2018 I et høyutviklet kunnskapssamfunn som det norske er det tøff kamp om talentene. Om du er så heldig at du får søkere overhodet, er det på ingen måte gitt at noen av dem er kvalifiserte. For å vekke den rette kandidatens interesse må du «selge» deg selv og jobben. Dette kalles employer branding. Vi har snakket med en av de beste på feltet.

Den norske propellen


sep 17, 2018 Norge er avhengig av et tett samarbeid mellom offentlig sektor og næringsliv for å lykkes med digitaliseringen.

Datasikkerhet er samfunnsansvar


sep 17, 2018 Alt som er velfungerende i samfunnet vårt er avhengig av at systemene vi har bygd er stabile sikre og fungerer. At systemene blir mer og mer digitale, endrer ikke dette grunnkravet. Men nå er det enklere enn før å sikre alle deler av virksomheten.

Bygger effektive organisasjoner med HR-teknologi


sep 17, 2018 De ansatte er ofte den mest verdifulle ressursen i en moderne bedrift. Nå bruker stadig flere selskaper avanserte HR-systemer for å optimalisere driften. Teknologien skaper både store muligheter, men også mange utfordringer.

Norge som smartby-nasjon

sep 17, 2018 Norge skal bli best på løsninger for smarte byer - dette er den hårete ambisjonen til nettverket Smarte Byer Norge. Et samarbeid om hvordan håndtere åpne standarder er et langt steg i riktig retning. Flere kommuner og bedrifter signerte Smartby-avtalen under Arendalsuka 2018. 

Kunsten å knytte knakende gode relasjoner

jul 11, 2018 Motivet for å avholde et event er gjerne å utnytte menneskets iboende sosiale kraft til å binde folk sammen med felles opplevelser. Internt og eksternt. For å få til et maksimalt vellykket arrangement er du helt avhengig av å finne rett lokale for nettopp ditt event.

– Det lønner seg å være seriøs

jun 20, 2018 Offentlig sektor er blitt flinkere til å stille krav til byggebransjen. Strenge krav til leverandører bidrar positivt i arbeidet for at det skal lønne seg å være seriøs i byggebransjen.