Weekly News

Vi har et økende nasjonalt problem!

Antall eldre mennesker i landet øker fra år til år. Med alderdommen kommer nedsatt syn og lesevansker. Når all kommunal og statlig informasjon blir digitalisert mister stadig flere muligheten til å tilegne seg informasjonen.

– Vi ser at mer og mer av informasjonsflyten i samfunnet blir digitalisert. Samtidig har vi et økende antall eldre i Norge som får nedsatt syn og får problemer med å lese digital tekst. Det er på tide at vi gjør noe for inkludere de med lesevansker, forteller Vibeke Andrup, markedssjef i VoiceASP, som utvikler tekst-til-tale løsninger.

Andrup viser til undersøkelser som hvor så mye som 30 prosent av befolkningen har vanskeligheter med å lese og at det er et økende problem. I følge Norsk Helseinformatikk (NHI) er det sannsynlig at 2-3 prosent av befolkningen over 40 år får grønn stær, mens forekomsten blant de over 70 år er på 15-20 prosent. 

Blant de yngre er dysleksi svært utbredt. Tidligere antok NHI at fire prosent av befolkningen led av dette. Nyere forskning viser at dette tallet er alt for lavt og at dysleksi kan ramme så mye som 20 prosent av befolkningen. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i 2017 en rapport som viste at 11 prosent av befolkningen er over 70 år. I 2060 forventes det at andelen øker til 19 prosent.
– Eldre er mer utsatt for alvorlige øyesykdommer, der i blant grønn og grå stær. Disse svekker synet markant og mange vil få lesevansker selv om de blir behandlet for sykdommen. I tillegg har vi sykdommer som AMD, som er den vanligste årsaken til synshemning hos personer over 50 år og ca ti prosent av personer over 70 år har denne sykdommen. 

– Hvert år blir også 12 000 personer rammet av slag. 60 prosent av de vil sitte igjen med alvorlige lesevansker (afasi). Dette er en gruppe som har vært yrkesaktive og vi må legge til rette for at de fremdeles kan delta i det offentlige liv, sier Andrup.Savner en nasjonal kartlegging

Det finnes store mengder forskning som viser at en betydelig del av befolkningen har lesevansker som følger av nedsatt syn eller øyesykdommer. Likevel savner Andrup en utredning på hvor mange som faktisk klarer å henge med i informasjonsflyten.
– Jeg synes at det er svært uansvarlig at myndighetene lar all informasjonsflyt digitaliseres uten å sørge for at alle i befolkningen har mulighet til å ta til seg informasjonen. En stadig større andel av den statlige og kommunale kommunikasjon foregår på nettet uten at det blir henvist til gode opplesningssystemer som gjør det mulig for alle å forstå innholdet, forteller Andrup.

Andrup har jobbet tett med lesesvake i flere år og erfart hvordan redusert evne til å lese digitalt går utover hverdagen til mennesker.
– Spesielt eldre får en følelse av at de ikke klarer å mestrer hverdagen lengre. Dette kan igjen resultere i at de havner på aldershjem eller instutisjon tidligere enn nødvendig fordi de utestenges fra all viktig informasjon, sier Andrup og legger til at det trolig er denne gruppen som trenger informasjonen mest.

Lang vei igjen

Flere kommuner og enkelte offentlige nettsider kan i dag tilby VoiceASP sine tekst-til-tale systemer. Likevel mener selskapet at de har en lang vei igjen å gå før de når målet sitt.
– Vi har et mål om at alle offentlige nettsider og nyhetssider skal tilby en talefunksjon som gjør det mulig for alle å forstå innholdet som blir delt. Med teknologien som vi har i dagens samfunn skal det ikke være et problem å inkludere de som har vanskeligheter med å lese. 

Alle nye datamaskiner kommer i dag med integrerte tekst-til-tale funksjoner som skal hjelpe brukeren med å forstå hva som står på skjermen. Løsningene blir anbefalt av det offentlige for de som har lesevansker. I følge Andrup er dette en løsning som fungerer svært dårlig.
– Disse løsningene er tungvinte å benytte seg av, samtidig er de lite hjelpsomme for forbrukeren. At de blir anbefalt av myndighetene tyder på at det er mangel på kunnskap rundt tjenesten og problemet, sier markedssjefen.

– Heldigvis ser kommunene som benytter seg av vårt produkt viktigheten av å kunne gi alle en mulighet til å tilegne seg informasjon gjennom bruk av riktig verktøy. Samtidig har vi undersøkelser som viser at 80 prosent av de som har brukt vår løsning foretrekker denne fremfor en operatør-basert løsning, sier Andrup og legger til at hun synes det er merkelig at ikke flere aktører ønsker å gi alle i befolkningen denne muligheten.

Oppfordrer til ta grep

Dersom du kjenner deg igjen eller har noen i din familie som sliter med å lese tekst digitalt oppfordrer Andrup deg til å ta kontakt med din kommune og oppfordrer dem til å få på plass en løsning.
– Vi kan ikke fortsette digitaliseringen i samfunnet og samtidig holde en så stor del av befolkningen uinformert. I verste fall kan det være snakk om 1,5 millioner mennesker som ikke har mulighet til å innhente den informasjonen som de ønsker på egenhånd, avslutter Andrup.

VoiceASP har jobbet med taleteknologi siden 2005 og er godt etablert i Norge og leverer også tjenester i Sverige, Danmark og Finland. Per dags dato anslår de at omtrent 50 prosent av landets kommuner benytter seg av tjenesten.


Share this article

Journalist

Related articles