Weekly News

Iselin Johnsen (28), produktsjef for PasientSky SAMFUNN

Utvikler plattform for et mer effektivt helsevesen

Digitaliseringen av helsesektoren er kommet langt her til lands. Nå vil PasientSky ta utviklingen et skritt videre gjennom å tilrettelegge for enkel pasientkommunikasjon og behandling av helsedata.

Norge ligger allerede langt fremme inne anvendelse av velferdsteknologi.

– Jeg har selv jobbet som lege og så hvordan kommunikasjon mellom lege og pasient manglet struktur. Min ambisjon ble derfor å ta tak i denne problematikken og fundamentalt endre helsesektoren til det bedre, sier Jesper Melin, grunnleggeren bak PasientSky, en helseplattform som forenkler dialogen mellom pasienter og legekontorene.

Han mener mange ikke er klar over hvor langt Norge er kommet innen e-helse sammenlignet med andre land.
– Både på digitalisering av legejournaler og telemedisin er Norge verdensledende. Selv om helse- og omsorgsdepartementet har gjort mye bra, er vi allikevel uenige på en del områder, sier Melin.

Melin peker på samspillet mellom det offentlige og det private, og hvordan det norske markedet er for lite for store satsninger.  
– Vi har snart investere en halv milliard i utviklingen av en ny plattform for e-helse. Problemet er at Norge er et for lite land til å bygge lønnsomme bedrifter i denne størrelsen. Vi har derfor valgt å teste løsningene her, for så å ta den videre ut i det internasjonale markedet, sier han.

Kollega og produktsjef i PasientSky, Iselin Johnsen, legger til at hun opplever at stadig flere teknologi interesserte unge strømmer til oppstartsbedrifter innen velferdsteknologi.
– De ser det store potensialet i velferdsteknologi. Flere merker det nok ekstra på kroppen i forbindelse med kontakt med primærhelsesektoren. Her er det lange og tunge prosesser og fortsatt mye som skjer på papir. Vi ser derfor stadig at flere unge heller søker seg inn til selskaper som driver med velferdsteknologi, sier Johnsen. 

Melin snakker videre om kravene som stilles fra myndighetene, hvilket han mener medfører store merkostnader for utviklingen av løsningene. 
– Vi har gjort alt for å innfri kravene til GDPR og andre krav fra myndighetene, noe som medfører store merkostnader og gjør den total kostnaden på utviklingen høy. Dessverre har ikke aktørene i helsesektoren forståelse for slike merkostnader. I tillegg utvikler det offentlige systemer som konkurrerer med private aktører. Det må være lov å være kritisk til dette, sier Melin.

Melin forteller at PasientSky er en åpen plattform og et rammeverk hvor andre kan levere ulike tjenester.
– Pasientsky fungerer som en app-store hvor andre aktører kan utvikle løsninger på toppen av vårt rammeverk. Vi benytter eksisterende standarder som gjør det enkelt for andre å bruke dataene som blir tilgjengelig, sier han.

– Dette innebærer at universitetssykehus eller andre kan lage apper på toppen av PasienSky. Så lenge man innhenter samtykke fra pasienten kan slike data brukes på mange måter. Medisinske forskere vil eksempelvis få helt andre muligheter til å gjøre analyser, sier Melin.

Han tror at nye tjenester innen velferdsteknologi vil oppstå som følge av at helsedata blir mer tilgjengelig. 
– En av de største utfordringene i dag er innhenting av data til medisinsk forskning. Om man har strukturert data i bunnen av systemene, er det ikke grenser for hva du kan bruke slik informasjon til. Så lenge det innhentes samtykke, lagres sikkert og gir pasienten fordeler tror jeg dette er fremtiden. Vi bygger langsomt med fokus på sikkerhet og nytte. På sikt vil dette skape store muligheter for et mer effektivt helsevesen, avslutter Melin.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles