Weekly News

Fagansvarlig Håkon Trondstad og konsernsjef Johan Aas SAMFUNN

Områdesikring med kompetanse og riktige løsninger

– Når vi i Garda Sikring AS leverer fysiske løsninger for sikring, så ønsker vi å levere vel gjennomtenkte løsninger basert på kompetanse og faglig riktige vurderinger, sier konsernsjef Johan Aas.

”Vi etterlyser handling og tiltak.”

Garda Sikring leverer store og små prosjekter til private og profesjonelle kunder over hele Norge. Selskapet er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. – Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder, sier konsernsjefen.

– Etter de tragiske terrorangrepene her hjemme 22. juli 2011 og terrorangrep i Vest-Europa inspirert av ekstrem islamsk ideologi de siste to årene, har beskyttelse mot terror fått stadig større fokus, sier fagansvarlig Håkon Tronstad.

– Vi tilbyr alt som går på fysisk sikring, utdyper konsernsjef Aas. – Det dreier seg om porter, bommer, pullerter, gjerder og andre fysiske løsninger for å markere en områdegrense. Våre produkter brukes til inngjerding av privateiendommer, næringsområder og til kritisk infrastruktur, der det stilles spesielle krav til sikring. Sikring av byområder er også et svært aktuelt område, der vi bidrar med kompetanse og riktige tekniske løsninger.

– En eiendom eller et industriområde sikres på en helt annen måte enn om man skal sikre en folkemengde i et bymiljø, forklarer Tronstad. – I en by vil man være opptatt av at sikringselementene glir naturlig inn i miljøet, slik at de ikke ødelegger for de som bor og jobber i området.

I motsetning til et lukket næringsområde skal et bymiljø være åpent og uten adgangskontroll. Det er det som gjør et slikt område sårbart om det kommer folk med onde hensikter.

Gjørv-kommisjonen kom med skarp kritikk av våre myndigheter etter 22. juli angrepene. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen har påpekt at terror i Barcelona og lignende tidligere hendelser har aktualisert behovet for å «iverksette ulike sikringstiltak for å forebygge terroranslag mot store folkeansamlinger ved bruk av kjøretøy».

– Vi etterlyser handling og tiltak. Det mangler fremdeles enkle forberedelser og fysisk sikring sier Aas.

– Hva er Garda Sikrings rolle og oppgave på dette området?

– Det er viktig å forstå hvordan en kan vurdere risiko og sårbarhet. Der kan vi komme inn med vår kompetanse og bistå kommuner og andre i en slik prosess. Vi kan gi råd om hvordan man best vurderer sin egen sårbarhet i forhold til et eventuelt angrep, forteller Tronstad. – Om en kommune ønsker det, kan vi kvalitetssikre risiko- og sårbarhetsanalysene som kommunen har. Dersom en kommune ønsker å redusere risikoen f.eks. for en større folkemengde som er samlet i bykjernen, kan vi komme opp med forslag til løsninger. Det kan være synlige tiltak som avsperringer, eller det kan være andre løsninger som er mindre synlige.

Det lages skulpturer og monumenter som er både dekorative og som hindrer adgang til områder.

– Først og fremst kan Garda Sikring bidra med konkrete fysiske løsninger. Vi er et selskap som har både rådgivingskompetanse og de produktene som kreves for å gjennomføre sikringstiltak, presiserer Aas. – Områdene der det samles mange folk, kan være utsatt for terror. Slike områder kan sikres med enkle, fysiske tiltak. Det er nettopp slike løsninger vi tilbyr, i kombinasjon med rådgiving.

Garda Sikring er opptatt av å få en dialog med kommuner og andre kunder om å sikre verdier og mennesker. – Vi er opptatt av å finne løsninger som er diskrete når man ønsker det, og effektive når det er behov for det, sier Aas. – I en by vil man ikke ha gjerder og stygge stengsler. Man vil ønske folk hjertelig velkommen samtidig som befolkningen er sikret. Vi har gode løsninger for dette. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles