Weekly News

Norge som smartby-nasjon

Norge skal bli best på løsninger for smarte byer - dette er den hårete ambisjonen til nettverket Smarte Byer Norge. Et samarbeid om hvordan håndtere åpne standarder er et langt steg i riktig retning. Flere kommuner og bedrifter signerte Smartby-avtalen under Arendalsuka 2018. 

Stortinget stemte nylig ned forslaget om en nasjonal strategi for smarte byer. Derfor arrangerte Smarte Byer Norge ”Smartbydebatten” under Arendalsuka i august. Flere sentrale stortingspolitikere tok del i debatten, og den ble et av de mest besøkte arrangementene. 
  
Norge er kjent for raskt å ta i bruk ny teknologi. Når det derimot angår smartbyløsninger, øker de fremste landene innen området forspranget på Norge. Smartby-avtalen innebærer forpliktelse til å standardisere frigjøring av data som ikke er sensitive, samt å samarbeide med offentlige og private aktører for å øke verdien av åpne data. Dette til fordel for innbyggere og næringsliv. 

Avtalen er et samarbeid mellom konsulent- og rådgivingsselskapet Smarte Byer Norge og Norwegian Smart Cities - et storbynettverk for norske smartbyer. 
- Bærekraftsmålene, omstillingen fra olje, fortettingen i byene og kravet til et transparent og
åpent samfunn er nøkkelord som taler for felles åpne standarder. Folk flest går i dag rundt
med en datamaskin i lomma og forventer at det skal være like lett å bruke kommunale
tjenester som å handle på nettet, sier daglig leder for Smarte Byer Norge, Terje
Christensen.  

Én enkelt kommune utgjør ikke et stort nok marked for at innovatører kan leve av å lage smartbyløsninger. Det er først når samme løsning fungerer i flere kommuner, gjerne utenfor Norges grenser også, at markedet blir stor nok.
- Felles standard vil bidra til at kommunene unngår å bli låst til én leverandør. Like vilkår for leverandørene bidrar til sunn konkurranse, hvilket er avgjørende for å sikre utvikling av de til enhver tid beste løsningene tilpasset innbyggernes behov – enten de bor i Stavanger, Trondheim eller Bilbao, forklarer Christensen.

Leder av Smartbyen Stavanger, Gunnar Edwin Crawford, signerte avtalen på vegne av Stavanger kommune, og oppfordrer samtidig andre kommuner til å gjøre det samme. 
- Avtalen gir et insitament for å samhandle og enes om hvordan vi skal håndtere åpne data og snakke samme språk for å utvikle gode tjenester. Vi i Stavanger går gjerne i bresjen for dette, sier han. 

- Flere av mine kolleger i andre nordiske byer er også opptatt av disse problemstillingene. Ved å invitere dem inn i dette, vil vi få en interessant masse for næringsutvikling og det vil gi et godt innblikk i hvilke behov vi skal løse og hvor skoen trykker, avslutter Crawford. 

Dersom en løsning skal fungere i flere byer er det nødvendig med en felles definisjon på hvordan data formeres. Utbredelse av åpne data vil gi nye næringsmuligheter og det vil også kunne skape arbeidsplasser. 
- På grunnlag av at innovatørene for smartbyløsninger ikke vil tjener penger før markedet har ekspandert, kan det å se Norden som et hjemmemarked være en god start for så å kunne gå nasjonalt, avslutter Christensen. Han ser ikke bort fra at en Nordisk Smartby-avtale er neste steg. 

Share this article

Journalist

Emilie Wolf Joner

Related articles