Weekly News

Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum SAMFUNN

Maritim næring trenger rekruttering


Den maritime virksomheten er viktig for Norge. Næringen sysselsetter nær 100.000 mennesker, og behovet for nye, dyktige medarbeidere er stort.

Med optimisme i oljebransjen tror vi på vekst i vår bransje framover

– Vi trenger de klokeste hodene og folk i alle deler av bransjen. Det vil si at vi trenger fagarbeidere, jurister, skipsmeglere og ingeniører, understeker daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan.

– I konkurranse med andre næringer ønsker vi selvfølgelig å få tak i de beste folkene – både fra maritime fagskoler, høyskoler, universitet og de med praktisk utdannelse.

Engan snakker om et mye større felt enn det å bemanne skipene som seiler kysten og verdenshavene.
– Det å ha norske sjøfolk er sentralt for oss. Vi har en viktig kompetanse vi skal videreutvikle, og sjøfolkene våre er bærere av en tradisjon som er grunnlaget for hele den maritime klyngen.

Norge er fortsatt verdens femte største sjøfartsnasjon målt i flåteverdi. Maritimt Forum ønsker å beholde så mange norske sjøfolk som mulig i deep-sea-flåten, og bransjen er opptatt av å videreføre de gode ordningene som gjør det mulig også i framtiden.
– Vi er veldig glade for at det autonome skipet Yara Birkeland skal bygges ved et norsk verft. Den båten blir en viktig ambassadør for det den maritime klyngen i Norge klarer å drive fram av verdensledende teknologi. Yara Birkeland blir et utrolig viktig utstillingsvindu for norsk maritim industri.

Automatisering og digitalisering stiller krav til kompetanse. Autonome skip og framtidas fartøy trenger fortsatt norske sjøfolk, men det er behov for en annen type sjøfolk i framtiden. Det er behov for sjøfolk som opererer de autonome skipene fra land.
– Vi trenger også sjøfolk som kan videreføre den norske modellen med nært samarbeid mellom fagarbeid og ledelse. Det bidrar til innovasjon og nye løsninger.

– Vi bygger fortsatt skip i Norge – først og fremst høyteknologiske skip. Det er en utvikling som bare vil akselerere. Jo nærmere nullutslipp-samfunnet vi kommer, jo større blir kravene til høyteknologisk kompetanse. Det er skip som er krevende å bygge. Derfor trenger vi i større grad ansatte med høy kompetanse i verftene.

– Vi mener vi trenger folk i alle ledd. Vi trenger ordninger som gjør at vi får flere kadettklasser om bord på fartøy slik at de som har yrkesfaglig utdannelse, får praksisplasser på skip. Vi trenger flere ingeniører som kan være med å utvikle de nye fartøyene. 

Engan tror at maritim næring blir enda viktigere for Norge i tiden som kommer, og han mener det er nødvendig å bevare den maritime kompetansen som har vært så viktig for Norge i lang tid.
– Med optimisme i oljebransjen tror vi på vekst i vår bransje framover. Vi har en komplett maritim klynge i Norge med rederier, skipsverft, maritime finansinstitusjoner, klasseselskap og sjøfolk.

– Oslo har et verdensledende maritimt finansmiljø. Sørlandet og Stavanger er knyttet til offshorenæringen. I Bergen har vi deep-sea-rederier samt offshorevirksomhet. På Nord-Vestlandet ligger verftsindustrien. Trondheim er vertskap for kunnskaps- og teknologimiljøet, og Nord-Norge driver virksomhet knyttet til arktisk skipsfart i tillegg til en sterk fiskerinæring. Bransjen er utrolig mangfoldig, og det er behov for rekruttering i alle leddene - både på land og på havet, avslutter Engan.

Fakta

Fakta Maritimt Forum

• Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele næringen.

• Stiftelsen har ca. 700 medlemmer fra hele landet og har vært i virksomhet siden 1990.

• Maritimt Forum har som formål å bidra til økt samarbeid mellom maritime bedrifter innen maritimt næringsliv.

• Maritimt Forum ønsker å skape økt forståelse for og oppmerksomhet om den maritime næringens betydning for norsk økonomi og samfunnsliv. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles