Weekly News

Lager rødliste for truede naturopplevelser


Skogturer i nærområdene, breturer på fjellet og krabbefiske i strandkanten er tre norske naturopplevelser som kan havne på rødliste i høst.

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver med annet friluftsliv. Men hva skjer med opplevelsene våre, når vi forandrer naturen som aldri før?

Det skal kampanjen #Verdtåbevare nå gi oss nye svar på. Siden i sommer har folk over hele landet sendt inn forslag til naturopplevelser som på en eller annen måte er truet. Senere i høst skal en frittstående jury sette forslagene sammen til den første rødlisten for naturopplevelser.

Det er WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv som står bak kampanjen. Hensikten er å vise hvordan endringer i natur og livsstil påvirker naturopplevelsene våre.

Her er noen eksempler på nominasjoner som er kommet inn til nå: Skogturer i nærområdene, truet av tømmerhogst og utbygging. Breturer i fjellet, truet av klimaendringer og issmelting. Snørefiske etter strandkrabber, truet fordi det mange steder blir stadig mindre blåskjell, som skaffer krabbene mat og kan brukes som agn.

Fram til 10. oktober kan alle sende inn sine forslag til truede opplevelser på verdtåbevare sin nettside.

Share this article

Journalist

Jon Bjartnes

Related articles