Weekly News

Kunsten å tiltrekke de skarpeste hodene

Fremtiden krever ny og annerledes kompetanse. Dessverre viser det seg at mange interne HR-ressurser typisk nok verken har kapasitet eller kunnskap til å tiltrekke seg riktige kandidater.

Dermed sendes oppgaven til rekrutteringsbyråer, som – til tross for en nøye beskrevet kravspesifikasjon – heller ikke lykkes. Hva gjøres feil? 
– Ofte innvolverer virksomheter først rekruteringsbyråer etter at de strategiske valgene er tatt. Dermed går de glipp av viktig innsikt i hvilke konsekvenser de respektive valgene faktisk får, sier Thomas Schibbye, daglig leder i Glasspaper People AS.

Schibbye er opptatt av at flere langt på vei kunne vært hjulpet gjennom å leie inn folk, eller bygge videre på eksisterende kompetanse og ressurser. 
– Grunnmuren for riktige, strategiske valg er nesten alltid en solid analyse av forretningsmuligheter, risikostyring og teknologivurderinger. Hvilke ressurser trenger du?
Hva bør rekrutteres, hva bør leies inn og hvilken kompetanse bør tilføres eksisterende ansatte? Basert på en slik analyse blir det langt enklere for enhver å realisere virksomhetens langsiktige mål på en helhetlig måte, avslutter Schibbye.

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles