Weekly News

Isolerer murbygninger med romteknologi Advertisment

Isolerer murbygninger med romteknologi

God isolering av bygninger er en forutsetning for bedre inneklima og økt energieffektivitet. Nå tar det innovative selskapet Isokalk i bruk teknologi fra romfartsindustrien for å sørge for optimal bygningsisolasjon. 

– Dette er en av vår tids viktigste nyvinninger innenfor bygningsisolasjon. Metoden går ut på å pusse fasaden med kalkmørtel iblandet det superisolerende stoffet aerogel. Den spesielle typen mørtel kan halvere energiforbruket til oppvarming av leilighetene i bygningen, sier Knut Walle-Hansen entusiastisk. Superisolerende kalkmørtel med aerogel er et innovativt produkt som er brukt til etterisolering i Norge siden 2015.

Han forteller at bakgrunnen for løsningen er utfordringer med tradisjonell etterisolering av mur- og betongbygg.
– Innvendig isolering med gipsplater og Glava eller Rockwool isolering gjør at ytterveggen blir kaldere og man risikerer fuktproblemer i veggen, noe som i verste fall kan føre til frostsprengning. Vi har en effektiv løsning på dette problemet, sier han. 

Avanserte egenskaper

Aerogel ble opprinnelig utviklet som isolering av romdrakter og er et såkalt superisolerende materiale. Materialet er mineralsk og ekstremt porøst, hvor over 90 prosent av volumet er luft. Råmaterialet som benyttes i produksjonen av Aerogel er kvarts (silisiumdioksyd SiO2), kjent i byggeindustrien som silikat.
– Fixit 222-systemet er en isolerende murpuss som blir en del av mur- eller betongveggen. Det er ingen luftspalte mellom systemet og veggen slik at veggen holdes tørr med en kontrollert transport av vanndamp. Levetiden er like lang som på vanlig kalkmørtel uten isolering, og det eneste som kreves er vedlikehold av det ytterste sjiktet, sier han.


Den porøse mikrostrukturen holder luftmolekylene fast og øker isoleringsevnen, samtidig som vanndamp slipper gjennom. Den lave vannabsorberingen og de vannavstøtende egenskapene gir derfor svært god isolering på lang sikt.

Estetiske fordeler

De elastiske egenskapene til murpussen gjør at gamle murbygninger kan rehabiliteres uten å gjøre endringer på den opprinnelige fasaden.
– Det er flere estetiske fordeler og muligheter med løsningen. For det første vil huset fortsatt være et ekte murhus etter rehabiliteringen. Pussen kan avrundes inn i vindussmyg og naturlig følge en buet vegg eller trappeløp. Siden systemet har elastiske egenskaper vil mindre setninger i veggen ikke så lett gi sprekker i fasaden. I tillegg er det lett å lage drypprender, vindusgesimser og andre detaljer, sier Walle-Hansen.

Mange bruksområder

Isokalk-systemet egner seg til all rehabilitering av mur- og betongbygg, innvendig og utvendig. Løsningen kan også brukes der det er spesielle påkjenninger og høye vindbelastninger. Med forankring i veggen kan systemet bli orkansikkert.
– Systemet egner seg til både store og små bygg, for både offentlige og private byggherrer. Våre kunder vil alltid være en utførende entreprenør eller murerbedrift, og vi sørger for grundig veiledning i prosjektene slik at utførelsen blir riktig. Private eiere er derfor også sikret et godt resultat, selv om de ikke utfører byggeledelse, sier han.

Brukes på historiske bygninger

Egenskapene gjør at løsningen også kan brukes på verneverdige murbygninger og renovering av gamle bygg for å oppnå moderne energiytelser. Løsningen er spesielt egnet for isolering av historiske og verneverdige bygninger med krav om opprinnelig ekte pusset fasade.  I rehabiliteringen av Bergsliens gate 12 på Frogner fulgte man antikvariske prinsipper ved hjelp av den nye metoden.
– Vårt system med superisolerende kalkmørtel sprøytes direkte på mur, betong og tre, slik at alle hulrom fylles og ingen kondenslommer kan oppstå. Dette påføres helt homogent uten sprekker eller skjøter hvor vannet kan trenge inn. Slik isoleringen har en levetid på minst 50 år med riktig vedlikehold, avslutter Walle-Hansen. 


TA KONTAKT MED OSS
via mail post@isokalk.no.
Tlf. 915 95 295 (Per Jæger) eller 94 83 71 72 (Knut Walle-Hansen)

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles