Weekly News

Erik Larsen i DNB om "Oppstartslosen" SAMFUNN

Hjelper gründere ut i markedet

Kombinasjonen av gründervirksomhet og det praktiske ved selskapsetablering er en utfordring for mange. «Oppstartslosen» har hjulpet tusenvis av gründere med nettopp dette. 

– Vi etablerte «Oppstartslosen» i 2014 fordi vi så at omtrent halvparten av nyetablerte bedrifter la ned etter det første leveåret. Det blir gjort grunnleggende feil i tidlig fase av etableringen, ofte innen administrasjon, skatt, moms og regnskap, sier oppstartslos Erik Larsen i DNB.

Hjelper alle typer bedrifter

For å hjelpe de nyetablerte selskapene har prosjektet utviklet et sett med praktiske verktøy for å teste forretningsidéen din.
– Vi er seks personer med tverrfaglig bakgrunn som jobber aktivt med veiledning av ulike typer oppstartsbedrifter. Det vi ser er at de aller fleste gründere har kompetanse innen sitt fagfelt, men mangler kunnskap om hvordan man etablerer en bedrift, sier han. 

Han peker på at de som ønsker å etablere eget selskap må tilegne seg ny kunnskap.
– Utfordringen er at mange nye bedrifter har forretningsmodeller som ikke går med overskudd på flere år. Om norsk økonomi skal fortsette å vokse trenger vi en mye større andel private bedrifter og vår visjon er å øke sjansene for nyetablerte å lykkes, sier Larsen.

Prosjektet har fokusert på tverrfaglig kompetanse og et sammensatt team for å takle de mest komplekse problemstillinger.
– Vi har selv bakgrunn fra etablering av bedrifter og kompetanse innen administrasjon og finansiering. Det å være oppstartslos krever kompetanse på tvers av bransjer og fagfelt. En viktig oppgave er blant annet behovsavklaring i forhold til juridisk bistand og patentbeskyttelse. Stadig nye problemstillinger og endringer i markedet gjør at vi aldri blir utlært, sier han.

«Oppstartslosen» har gjennom de siste fire årene hjulpet over 14.000 bedrifter med rådgivning og veiledning. Erfaringen har gjort at de ser et mønster i hva som blir gjort feil.
– Man kan oppsummere utfordringene gründere har med at de ikke er kundeorientert nok. Mange utvikler en løsning uten å vite om det er et behov i markedet. Man må være tett på kundene fra dag én, sier han.

Han peker også på at mange ser seg blinde på drømmen om egen bedrift, og glemmer at det tar tid å bygge et selskap.
– Mange ønsker å lansere produktet eller tjenesten før det er ferdigutviklet, man har ofte ikke lokaler, eller så lanserer man noe som ikke fungerer. Samtidig tror mange at man trenger millioner for å bygge drømmeselskapet. Det som er viktig å forstå er at man må begynne i det små, snakke med kundene og justere kursen hele tiden, sier han.

Larsen ser også at mange får utfordringer med finansieringen før de kommer til markedet.
– Selv om det finnes offentlig støtte gjennom Innovasjon Norge og en del tidligfaseinvestorer, er tilgang på risikokapital ofte en utfordring for gründere. Vi ønsker å løse dette gjennom å arrangere landets største samling av investorer og gründere, kalt NXT. Arrangementet vil foregå på flere steder over hele landet og vil være en møteplass for forretningsidéer og kapital. Vi tilrettelegger også for crowdfunding med tjenesten Startskudd, sier han.

Larsen forteller at de fleste gründere vet hvor man vil, men ikke nødvendig hvordan man kommer dit.  
– Vi hjelper gründere gjennom hele prosessen med moms, regnskapsfører, utvikling av tjenesten, outsourcing, markedsføring, synlighet på nett, budsjettering og prognoser. Mange vet ikke hva som forventes av banker eller Innovasjon Norge, og vi hjelper med å lage oversikt over inntektsstrømmer. Likviditetsstrøm er ofte en hovedgrunn til at det ikke går bra i oppstarten. Vi tar derfor gründerne gjennom hele prosessen bak et lønnsomt firma, sier han.

Larsen ser at mange trenger flere forsøk for å lykkes og at «prøving og feiling» er en forutsetning for suksess.
– Det er ikke enkelt å lykkes første gangen og vi ser at mange prøver flere ganger. Det å starte bedrift innebærer mye læring. Vi heier på de som tørr å prøve og tar gjerne inn folk som har prøvd å etablere bedrift tidligere. Så lenge vi bygger kompetanse sammen vil dette alltid ha en verdi for oppstartsbedrifter, avslutter han.

Les mer om «Oppstartslosene» i boken «Oppstart – en bok for deg som drømmer å starte for deg selv».

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles