Weekly News

Har du en ansatt som fortjener heder?

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og hedre menneskers innsats i arbeidslivet.

Arbeidsgiver kan søke om Medaljen for ansatte med minst 30 års ansettelse.

Medaljen er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som viser at man verdsetter ansatte med erfaring og stabilitet. 

Den er også et bevis på at arbeidsgiver har tilrettelagt for en arbeidsplass som – over tid - har vært spennende og utfordrende.


«30 års innsats for samme arbeidsgiver fortjener en markering»


Søk her!


Medaljen for lang og tro tjeneste har blitt laget av Det Norske Myntverket siden den ble etablert i 1888. 

Siden den gang har over 220 000 arbeidstakere mottatt Medaljen. Den representerer en tradisjon med solide verdier der mye håndverk og kvalitetssikring ligger bak. 


Les mer om Medaljen her!    


Share this article

Journalist

Norges Vel

Related articles