Weekly News

Fra olje til grønn energi


1. januar begynte oljeanalytiker Thina M. Saltvedt som seniorrådgiver i avdelingen for Sustainable Finance i Nordea. Der skal hun fokusere på grønn energi og klimarisiko.

Finansnæringen må bidra til grønnere kapital.

– Jeg ønsket selv å bytte jobb etter ti år som oljeanalytiker. Det er innenfor grønn energi fremtiden er, slår Saltvedt fast.

Hvorfor hoppe fra olje til grønn energi?

– Det er to årsaker til skiftet – det ene er personlig. Jeg synes klimaendringene er bekymringsfulle. Vi begynner å se mye tydeligere tegn på hvordan endringene påvirker omgivelsene rundt oss. Det er ganske skremmende, så jeg tenkte at her må vi gjøre noe.

Den andre grunnen er at Saltvedt mener at det er innenfor grønn sektor at de nye, spennende selskapene kommer. Det skjer mye nytt innenfor markedet for grønn energi.
– Det er sol og vind som har fått mest oppmerksomhet de senere årene. Vannkraft har jo – i hvert fall i Norge – vært en solid leverandør av grønn energi. Vannkraften har vært ekstremt viktig for Norge, og den vil være viktig for oss fremover. Men så er det spennende med andre typer energikilder – vind og sol. Solenergi funker veldig bra i Norge. Og vi har en lang kyststripe som åpner for kraftproduksjon med flytende vindmøller.

Den tidligere oljeanalytikeren ønsker å være med på den grønne reisen. Hun mener at sektoren står foran en enorm vekst. – Vi ser jo at kostnadene med å produsere sol- og vindkraft har falt de de siste årene. Når produksjonen blir konkurransedyktig uten subsidier, vil grønn energi ta en større del av markedet. Fra et businessperspektiv er det veldig spennende å være med på en slik utvikling av et nytt marked, slår Saltvedt fast.

Priser inn klimafotavtrykket i rentene.

– Jeg jobber i Nordea. Vår oppgave er å finne finansierings- og investeringsløsninger, og vi har begynt å tenke grønt, utrolig nok.

Når en låner penger til et eller annet, så vurderer banken kredittverdighet og sikkerhet. Det nye er at bankene har begynt å prise inn hvilke forhold låntakerne har til bærekraft og klima. Klimafotavtrykket vil få større betydning fremover.
– For å ta et eksempel, sier Saltvedt. – Om du skal bygge et hus og velger å legge det i et område som er utsatt for flom, så har huset et dårlig klimaavtrykk. Da vil du sannsynligvis få en høyere lånerente fordi det er mer usikkert å bygge der, og det kan være vanskeligere å få solgt huset om det skal videreselges. Når klimaet begynner å få direkte påvirkning på oss og samfunnet, så vil vi prise inn dette i lånekostnaden.

Vil det si at klimaavtrykket til en ny bedrift er en del av vurderingen for finansiering?
– Jepp. Finansnæringen må bidra til grønnere kapital, forklarer finansanalytikeren. – En finansinstitusjons oppgave er å kanalisere pengene dit de gir best avkastning. Over tid vil alt som ikke er grønt, gi lavere avkastning, rett og slett fordi folk ikke vi ha det. Lønnsomheten vil være høyere i investeringer som er klimavennlige.

Må sette en pris på risiko.

For å få kapitalen til å gå riktig vei er bankene nødt til å prise denne risikoen. Det gjøres gjennom renta og tilgangen på kapital, så om en husbygger insisterer på å bygge der det er flomutsatt, vil banken måtte ta en høyere rente eller i verste fall ikke kunne tilby et lån i det hele tatt. Klimaendringene begynner å få økonomiske konsekvenser. Da vil etter hvert kapitalen flytte i grønn retning fordi det er der vi venter størst avkastning.

Betyr det at når Nordea vurderer en lånesøknad fra en bedrift, så vurderer banken klimaavtrykket?
– Ja, vi ser på bærekraft, ikke bare klima, og det er blitt en del av våre vurderinger. Våre eiere setter også det kravet til oss. De vil vite hvor vi investerer deres penger. Om klimaavtrykket er for stort, er det stor fare for at de taper penger fordi banken taper på utlånene den gir.

– Utfordringen er å sette riktig pris på dette. Det er ikke så lett, særlig i starten. Vi har hatt grønne fond lenge, og grønne obligasjoner begynne å få større interesse. Grønne lån kommer også. Her skjer det mye.

Har det vært en stor overgang fra å tenke olje til å tenke grønn energi?
–Det er en del av jobben til en oljeanalytiker å se hvilke store trendskifter det er i markedet, så jeg har jo fulgt med i det grønne skiftet lenge. Og så har det interessert meg. Jeg var tidlig ute med å si at jeg tror at el-biler, sol- og vindenergi kommer til å utfordre olje. Det fikk jeg mye pepper for i starten, men det er helt slutt nå.

Fakta

Bakgrunn: Konsulent i Norges Bank. Diplomøkonom ved BI. Ett år med skatterett. Master of Science i business ved University of Manchester Institute of Science and Technology. Doktorgrad ved samme sted. Jobb: Startet som makroanalytiker i Nordea Markets i slutten av 2006. Etter hvert fikk hun ansvar for makroteamets syn på oljeprisen og energimarkedet. Har sluttet som oljeanalytiker i Nordea Market og gått over i en ny stilling i meglerhuset. Hun skal nå jobbe med grønn energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling som analytiker.

Share this article

Journalist

Related articles