Weekly News

Alexander Haneng SAMFUNN

Digitalisering i fåreklær?


I debatter om digitalisering så er det ofte to helt motsatte synspunkter. Er digitaliseringen en ulv eller bare et får?

På den ene siden har vi de som forkynner digital dommedag over bedriften din dersom du ikke snarest kaster deg på digitaliseringstoget, som for øvrig allerede har forlatt perrongen. På den helt andre siden har vi de som avfeier dette som «teknosprøyt» og «overdreven svartmaling». 

Adm.dir. i IKT Norge, Heidi Austlid uttalte nylig at «jeg har lyst til å gjøre et opprør mot alle de som ‘raller’ rundt i Norge nå, og skremmer ‘livskjiten’ ut av folk og sier at det ‘digitale toget’ går nå! Og har du ikke billett så er det bare å legge seg ned å dø». 

Hvilken side skal man lytte til? Er digitaliseringen en ulv eller bare et får?

Det enkle svaret er begge deler. Digitaliseringen oppleves så forskjellig fordi den rammer bransjer til så ulik tid. Posten har opplevd mange teknologiske endringer, men det var først med internetts kommersielle gjennombrudd rundt 1999 at man opplevde et dramatisk fall i brevvolumene.

Konsernet har måtte gå gjennom en stor omstilling og satse på nye vekstområder innen logistikk og ekspansjon til hele Norden. Mediebransjen har tilsvarende blitt tvunget til å omstille seg. Nå ser vi at retailbransjen og finansbransjen står for tur.

Spørsmålet bør derfor ikke være om digitalisering er farlig eller ikke, men når kommer den til min bransje?

Share this article

Journalist

Alexander Haneng

Related articles