Weekly News

Bruk av gass gir lavere utslipp


Naturgass har en kjemisk sammensetning som gjør at det blir/den gir? et lavere CO2-utslipp enn tyngre fyringsolje. Biogass oppstår ved forråtnelse uten tilførsel av oksygen og er en fornybar ressurs. Derfor gir både naturgass og biogass lavere utslipp enn andre gasstyper.

“Mesteparten av gassen som brukes i Norge, brukes i industrien. Og bruken øker i skipsfarten.”

Energigass Norge (EGN) jobber spesielt med å øke bruken av biogass og naturgass. Metangass er gass som er under 100 år. Den er en fornybar ressurs som dannes ved forråtnelse uten tilgang på luft. Naturgass er millioner av år. Den er også dannet ved forråtnelse, men den prosessen skjedde for millioner av år siden.

Klimanøytral og fornybar

– Hvorfor er det bedre at busser og store lastebiler benytter biogass i stedet for diesel?

– Det har flere forklaringer. Den unge biogassen - metangassen - er fornybar, forklarer leder i EGN Tore Woll. – Metan oppstår ved forråtnelse av matavfall, søppel eller kloakk. Og så er det slik at metangass – siden den har bare ett karbonatom – har lavere CO2-utslipp. Siden gassen er fornybar, er den klimanøytral.

Også biogass slipper ut karbon når den brenner, men det er karbon som vekstene har fanget opp mens de grodde. Det karbonet ville uansett sluppet ut når vekstene råtner. All forråtnelse frigjør CO2. Utslipp fra energi i form av biogass er det samme utslippet som ville kommet fra forråtnelsesprosessen uansett. Utslippet fra biler som drives av biogass, øker derfor ikke utslippet av klimagass.
– Vi mener at det er fornuftig å bruke biogass innen transportsektoren. Det finnes allerede en god del busser som går på «søppel». Og tungtransporten følger etter. Trekkvogner og store trailere er i ferd med å skifte over til mer klimavennlig drivstoff.

I Skien går flere søppelbiler på gass fra det avfallet de henter. Biogass produseres i lokale energiforsyningssystemer. Drivstoffet gir lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

Viktig i industrien.

Gass er en energiform som er veldig effektiv. Norge eksporterer mesteparten av naturgassen til andre land, der gassen brukes omtrent slik vi bruke elektrisitet – til varme, husholdning og i kjøkkenet.
– På hvilke områder ønsker Energigass Norge økt bruk av gass?

– Mesteparten av gassen som brukes i Norge, brukes i industrien. Og bruken øker i skipsfarten, forklarer Woll. – Det er en utvikling vi ønsker å styrke.

I industrien er gass viktig. Gass kan brukes i alle prosesser som krever høye temperaturer eller store energimengder på kort tid. – Naturgass har erstattet mye oljefyring i industrien. Det har gitt store reduksjoner i utslipp av CO2 og redusert lokale problemer som utslipp av sot og NOx, sier Woll.

Økt bruk i skipsfart.

– Vi ser at naturgass er en aktuell energikilde for skipsfarten. De store skipene som trafikkerer verdenshavene, bruker tungolje. Der er det masse karboner, så utslippene er relativt høye.

Norge er verdensledende på bruk av naturgass som drivstoff for skip. Det er et rent ?? i forhold til tungolje som brukes internasjonalt. På dette området er det god utvikling, og mer enn halvparten av de skipene som går på LNG, finnes i Norge.
– Bruk av gass som drivstoff er i vekst. I Norge begynte vi for snart 20 år siden med en ferje i Møre og Romsdal. Nå er det en god del supplyskip og ferjer som går på LNG, og vi ser at andre skipstyper kommer, sier Woll. – Skipsfarten blir stilt overfor strengere krav både på klimagassutslipp, svovel og NOx. Bransjen kan ikke fortsette med det drivstoffet de bruker nå, og LNG er en aktuell løsning.

LNG: Fjordlines ferjer som går langs Norskekysten og til Danmark går på LNG. Det reduserer CO2-utslippene betraktelig.

Fakta

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles