Weekly News

Bli barnehagelærer i Trondheim Advertisment

Bli barnehagelærer i Trondheim

Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge med hovedfokus på barnehagelærerutdanning. 

Det sier Monica Larsen Donovan, informasjonsmedarbeider ved Dronning Mauds Minnes Høgskole i Trondheim. 

– Vi tilbyr flere bachelor- og masterutdanninger som gir deg kompetansen du trenger for å gjøre en av samfunnets viktigste jobber. Vårt mål er å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere, sier hun. 

Som barnehagelærer får du kunnskap om veldig mange fagområder. Alle bachelorutdanningene på DMMH dekker et bredt pensum, men du kan også velge en bachelorgrad som gir deg dypere innsikt innenfor et valgt emne. På bachelor kan du spesialisere deg innen følgende studier: 

Bachelor barnehagelærer heltid  

Bachelor barnehagelærer deltid

Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Bachelor barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse

Bachelor barnehagelærer med vekt på natur og friluftsliv. 


I år tilbyr høgskolen for første gang 4 samlingsbaserte masterutdanninger

Master i barnehagekunnskap 

Master i barnehageledelse

Master i barnekultur og kunstpedagogikk 

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom


Høgskolen har ca. 1300 studenter. DMMH er engasjert i arbeidet med å øke antallet mannlige ansatte i barnehagene og har ca. 19 % mannlige studenter.  

– Vi ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling gjennom å tilby et godt sosialt miljø og tett oppføling av våre studenter. Studentene er inndelt i klasser, med egne klassestyrere og arbeidsgrupper i klassen. Det blir dermed et tett forhold mellom studentene, og mellom studenter og lærere, forklarer Larsen Donovan. 

DMMH legger stor vekt på å kombinere teori og praksis. Studentene har til sammen 20 uker i praksis, fordelt over 3 (4) år. Hoveddelen av praksisen er i barnehage. Studentene kan også søke om å få 13 uker i 3. klasse som utvekslingsstudent. 

– Vi har samarbeidsavtaler med flere land i sør-østlige Afrika, Australia, Europa og USA. Et studieår i utlandet er en fantastisk anledning til å få kunnskap og innsikt i andre lands kultur, barnehager og barnehagelærerutdanning, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag, sier hun.

Høgskolen er sentralt plassert i Trondheim, bare 10 minutter med buss fra sentrum. 

I 2015 åpnet et nytt undervisningsbygg med flere spesialrom for kunst og håndverk. 

Bygget rommer også mange øvingsrom med instrumenter og et fullt utstyrt musikkstudio som studentene kan benytte seg av også utenom undervisningen. I fjor åpnet vi et eget matematikkrom der besøkende barnehagebarn får oppleve matematikk i praksis, forklarer Larsen Donovan. 

Helt siden oppstarten i 1947 har DMMH vært regnet som en av spydspissene innen barnehagefeltet. Et nært samarbeid med blant annet Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Trondheim kommune og andre aktører innen barnehagesektoren gjør at ansatte fra DMMH er med på å prege den offentlige arenaen innen barnehagefeltet. 

– Alle studenter på DMMH er medlemmer i Studentsamskipnaden Sit. Sit driver blant annet egne studentbarnehager, studentboliger og andre helse- og velferdstilbud til studentene. Sit har også finansiert et topp moderne treningssenter på DMMHs campus, sier hun. 

På landsbasis har studentene selv flere ganger kåret Trondheim til Norges beste studieby. Korte avstander mellom bysentrum, naturopplevelser og studiesteder, en storstilt utbygging av sykkelveger, gode studentrabatter, et høyt innslag av studentfrivillighet og studentaktiviteter, boliger og andre velferdstilbud er viktige faktorer som legger grunnlaget for en god studieby.

– DMMHs studenter utdannes ikke til arbeidsledighet, men stort sett til en sikker jobb. Bli med oss og sett barnet i fokus gjennom kompetente og engasjerte voksne. Ta utdanningen din ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, avslutter Larsen Donovan.

Ønsker du å lese mer om hva studentene selv sier om høgskolen?

Bli barnehagelærer i Trondheim

Share this article

Journalist

Hans-Peter Öhman

Related articles