Weekly News

Siri Kristin Karlsen, daglig leder i Mosaique Headhunting SAMFUNN

Begge parter er like viktig

Skal en bedrift oppnå målene sine er det viktig at man har ansatte og ledere med riktig erfaring, kompetanse og personlige egenskaper. En nyansettelse kan både være dyrt og tidkrevende.

Ender man opp med en feilansettelse kan dette gå utover arbeidsmiljøet og kostnadene vil hope seg opp.
– Vi velger å se det som om vi har to kundeforhold, kunden på den ene siden og kandidaten på den andre. Begge parter er like viktige og uten at begge parter får dekket sine behov, blir det sjelden en vellykket rekrutteringsprosess, forteller Siri Kristin Karlsen, daglig leder i Mosaique Headhunting.

Mosaique har spesialisert seg inn innenfor rekruttering av spesialister og ledere innen IT og økonomi. Karlsen kan fortelle at en av de største utfordringene de står ovenfor er at de færreste av oss har et bevist forhold til sine verdier i en fremtidig jobb.
– Vi utfordrer våre kunder til å komme frem til sine verdier og hva som skal til for å komplettere dem og deres bedrift. Så er det vår oppgave å finne kandidater med de samme verdiene og den riktige kompetansen. Dette gjør vi blant annet ved hjelp av personlighetstesting, grundig bakgrunnssjekk og at vi alltid jobber flere sammen i en prosess, sier Karlsen og avslutter med at fire øyne ser bedre enn to.

Share this article

Journalist

Eirik Knutsen

Related articles