Weekly News

3 interessante byggeprosjekter akkurat nå

Les om det nye kirke- og kultursenteret i Spikkestad, boligområde i Tromsø som gjøres om fra skipsverft til en ny bydel, og Kronstadparken i Bergen – et nabolag for business.


Spennende kirke- og kultursenter

Kompakt, men raust, med god kapasitet for samtidig bruk og tydelig lesbarhet – det er stikkordene for Spikkestad kirke- og kultursenter som tas i bruk i juni i år.

Huset inneholder kirke, livssynsnøytral seremoni -og kulturarena, kafé, aktivitetsrom for unge, og kontorer for kirkens administrasjon, kulturskolen og frivillighetssentralen.

Einar Dahle Arkitekter og Hille Melbye arkitekter vant konkurransen om bygget. – Kirker er et av få oppdrag der du som arkitekt virkelig får lov å jobbe med arkitektur i sin reneste form, sier sivilarkitekt Kaja Melbye hos Hille Melbye Arkitekter. – Det er en helt spesiell utfordring å finne fram til et formspråk som er sakralt.

Følelsen av høytid er sentralt i et kirkebygg. Der er også viktig med arealeffektivitet, fleksibilitet og økonomi. Et kirkerom skal kunne romme mange og samtidig oppleves intimt med færre tilstede.
– Det spesielle med Spikkestad kirke er at bygget har tre forsamlingsrom: et kirkerom, et kirketorg og et livssynsåpent seremonirom, forteller Melbye. – Torget er hovedinngangen til husets øvre plan og fungerer som en lydbuffer når de to andre rommene er i bruk. Det er mulig å arrangere separate aktiviteter, men ved hjelp av foldeveggene i eik, kan rommene også bli ett stort rom. Denne løsningen var nok avgjørende for at vi vant konkurransen.

Byggherren har latt arkitektene få oppgaven med utsmykkingen av bygget. Utvendig skal det trekkes ut små kors som skaper relieff i deler av teglfasaden. I interiøret er det den eksponerte betongkonstruksjonen, lysinslipp og bruk av glasert hulltegl som har en utsmykkende effekt, avslutter Melbye.Fra skipsverft til ny bydel

På oppdrag fra Vervet AS jobber LPO arkitekter med å transformere et gammelt skipsverftsområde til en ny bydel. Målet er å sette Tromsø på kartet som arktisk hovedstad.
– LPOs forslag omfatter inntil 440 boliger, barnehage, næringsarealer og hotell, forteller kommunikasjonsansvarlig Hilde Lillejord.

Bevaring av kulturmiljøet rundt verftet er viktig. De gamle slippene for båter og det gamle verkstedet bevares og integreres, samtidig som det planlegges etablering av et nytt torg. Kaien skal tilrettelegges for allmennheten med ulike aktiviteter og utadrettet virksomhet i første etasje. Flytebrygger tilrettelegges for kajakk og vannsport, og sjøbad med badstue finnes på kaiens vestside.

Et av målene med prosjektet er å bidra til å sette Tromsø på kartet som arktisk hovedstad, forteller Lillejord.

Området har en fantastisk beliggenhet med utsikt mot hele skipsleia, Ishavskatedralen, Tromsdalstinden og inn mot sentrum. Alle boligene får gode solforhold, og uteområdene skal gi optimal skjerming mot vær og vind.
– Hvilke verdier legger dere til grunn for arbeidet med å utvikle et slikt unikt område?

– Beliggenheten er veldig sentral og derfor må vi klare å skape et attraktivt sentrumsområde som ivaretar havnekvalitetene med nærhet til sjøen. Gjennom materialbruk, arkitektur og nye bofunksjoner, skal dette bli et område der folk trives og vil oppholde seg.

– Vi har en målsetting om å lage den flotteste bydelen i Tromsø. Fokus vil være industrielle minner, masse variasjon og å skape et bygulv som skal være et samlingspunkt for Tromsø, sier Lars Haukeland.Kronstadparken – et nabolag for business

– Vi tenker oss parken som et helhetskonsept, sier adm. direktør hos Bara Eiendom, Ingse Galtung Døsvig. – Byggene og uteområdene skal fungere sammen. Vi skaper et nabolag for business.

Kronstadparken er et av Bergens største byutviklingsprosjekter. Et gammelt industriområde er i ferd med å bli en urban og pulserende bydel. Ferdig utbygget vil Business Clusteret ha ca. 4 500 arbeidsplasser og 600 boliger.

Eiendomsutvikleren ønsker å satse på gode steder der folk kan møtes, slik at leietakerne kan bli kjent med hverandre og gjøre forretninger med hverandre. Derfor er tilretteleggingen av byggene viktig.
– Vi legger opp til en del fellesfasiliteter som man deler på tvers av byggene. I stedet for at hvert bygg innehar samtlige funksjoner etablerer vi felles møteroms-lounger auditorium og personalrestauranter, forklarer direktøren. – På den måten skaper vi liv og røre også mellom byggene og kan tilby løsninger av høyere kvalitet.

Kronstadparken er et businesscluster for det mangfoldige næringsliv.
– Vi mener at tverrfaglig samarbeid er innovasjonsfremmende og ønsker å tilrettelegge for at folk kan møtes på tvers av bransjer, sier Galtung Døsvig. – Personalrestaurantene blir fellesareal som kan brukes hele dagen. I stedet for å ta et møte på kontoret treffes man i restauranten, også utenfor ordinær åpningstid. Det kan gi en annen og kanskje bedre ramme for møtet enn et tradisjonelt møterom. Vi åpner for å kunne ta forretningslunsjen i eget bygg og har tro på at restaurantkonseptet vil bidra til en enda bedre kundeopplevelse. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles