Weekly News

Golf er en sosial aktivitet på tvers av generasjoner LIVSSTIL

100 000 nordmenn tar neppe feil - Golf forlenger livet og lykken

Golf er den tredje største idretten i Norge etter fotball og ski. Som sportsgren står golfen derfor for et svært viktig bidrag til folkehelsen. Professor Jan Ove Tangen ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag på Høgskolen i Telemark har studert effektene.

For svært mange andre idretter er frafallet stort og tilbudene dårlige etter ungdomsårene er over. Det gjelder ikke golf.

Golf er en av verdens aller største idretter målt i antall utøvere. Kanskje ikke så rart. De aller fleste kan nemlig spille golf, enten du er barn eller pensjonist, mann eller kvinne, profesjonell eller hobbygolfer. Felles for entusiasmen er gjerne en kombinasjon mellom naturopplevelse, det sosiale samholdet og den genuine gleden i å alltid kunne bli litt bedre. Golf er nemlig en sosial aktivitet på tvers av generasjoner. Du konkurrer først og fremst med deg selv, men med «handicapsystemet» kan alle konkurrere mot alle uavhengig av den enkeltes nivå.

100 000 nordmenn spiller golf jevnlig. I studien «Golfens helseregnskap» har professor Tangen beregnet samfunnsgevinsten i form av redusert sykdom, bedre livskvalitet, økt levealder og andre fordeler til 190 milliarder kroner. Riktignok har tallet på aktive golfspillere sunket en del siden studien ble publisert, men at den samlede effekten av helsegevinster ved å spille golf er stor, er det liten tvil om
– En halv time daglig fysisk aktivitet på moderat intensitetsnivå gir en målbar, positiv helseeffekt. Spiller du to nihulls golfrunder i uka har du langt på vei oppfylt myndighetens mål. For hver ny golfspiller, som starter ved 30-års alderen og holder på til vedkommende er 85 år, representerer en samfunnsøkonomisk nåverdi på 1,5 millioner kroner i velferdseffekter og cirka 80 000 kroner i reduserte helsekostnader og økte produksjonsgevinster. Å rekruttere 75 000 nye spillere, som går fra å være fysisk inaktive til å være fysisk aktive i golf, representerer en brutto nåverdi på 120 milliarder kroner, sier Tangen i nevnte rapport.

Det at sporten kan utøves av folk i alle aldre, gjør golf ekstra gunstig helsemessig. Gjennomsnittsalderen på en golfer er i 2018 rundt 40 år. At sporten kan utøves av mennesker i alle aldre gjør den særlig viktig for folkehelsen. Mange norske golfspillere tilhører gruppen godt voksne og pensjonister.

– For svært mange andre idretter er frafallet stort og tilbudene dårlige etter ungdomsårene er over. Det gjelder
ikke golf. Hvis du midt i livet går fra en fysisk passiv
tilværelse til å bli en moderat aktiv golfspiller resten av livet, vil du statistisk sett forlenge livet med et par år. Økt rekruttering til golfsporten vil derfor være et viktig bidrag til folkehelsen. Vi har kapasitet til 200 000 aktive spillere i
Norge. Hvis vi klarer å rekruttere 100 000 til, øker den potensielle samfunnsøkonomiske verdien med ytterligere
120 milliarder kroner, sier Tangen.

Fakta

Viste du at;

… den gjennomsnittlige pulsen hos en golfspiller ligger rett i overkant av hundre hjerteslag i minuttet?

… en runde golf gir deg bedre kondisjonen, innvirker positivt på det «dårlige» kolesterolnivået, krymper livmålet og i gjennomsnitt forlenger livet med fem år i forhold til ikke-golfere?

… i løpet av en ni-hullsrunde går en golfspiller rundt fem kilometer og tar omtrent 8 000 skritt?

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles